Programos kodas 6121PX024
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Studijų programa skirta parengti skulptūros, keramikos, stiklo menininkus, gebančius kurti erdvinius meno ir dizaino objektus, galinčius savo kūrybai pritaikyti tradicines ir skaitmenines  technologijas (3D), įgyvendinti individualius projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą. 

Studijų programos anotacija

Studijų programa siūlo tris pagrindines studijų sritis - skulptūra, stiklas ir keramika. Galima specializuotis vienoje srityje, bet tuo pačiu įtraukti kitas medžiagas ir technikas, reikalingas kūrybiškam idėjos įgyvendinimui.

Programoje dėsto patyrę menininkai praktikai, turintys nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą, perteikiantys sudėtingas  technologines ir  specialybines  žinias.   Programos studentai  naudojasi  VDA KF  stiklo, keramikos, skulptūros, dizaino  laboratorijomis ir naujausia  technine įranga: 3D keramikos ir plastiko spausdintuvais, CNC staklėmis, naujausia metalo virinimo  įranga. Studentai  nemokamai aprūpinami  pagrindinėmis medžiagomis ir priemonėmis.

Studijų programa ugdo gebėjimus apibrėžti kūrybinių interesų lauką, formuoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinio sumanymo įgyvendinimui. Erdvinių meno objektų kūryboje derinti įprastas skulptūros, keramikos ar stiklo meno bei skaitmenines vaizdo technologijas (4D), teikiančias judėjimo efektų ir skatinančias naujoviškai realizuoti meno idėjas.

Praktinių kūrybinių užsiėmimų metu studentai įgyja gebėjimus valdyti įvairius plastinės raiškos ir komponavimo būdus, objekto ir erdvės santykius, siekdami stiliaus individualumo. Studijuojama meno teorija ir praktika, atliekami erdviniai ir interaktyvūs meno objektai, siekiant profesinio meistriškumo. Studentai mokomi kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno ir vizualinės kultūros kontekste, perteikti informaciją dailės specialistams ir besidominčiai auditorijai. Studijų metu kūrybiniai uždaviniai nuosekliai derinami su įvairiomis raiškos priemonėmis ir atitinkamomis skulptūros, keramikos ar stiklo meno bei skaitmeninėmis vaizdo technologijomis. Programa taip pat suteikia karjeros vadybos gebėjimų bei mokymosi įgūdžių, kad studijuoti savarankiškai.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai gali dirbti skulptūros, keramikos ar stiklo meno studijose, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meniniuose projektuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, dirbti kūrybinėse agentūrose, kūrybinių industrijų (reklamos, komunikacijos, multimedijų,) srityse, taip pat tęsti studijas magistrantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys Doc. Tadas Vosylius
Kauno fakultetas

Išsamiau