• Naujienlaiškis
 • Studijų programa ir studijų planas

  Pagrindinių (bakalauro) studijų programa:

  1. Bendrieji universitetiniai studijų dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų*)
  2. Studijų krypties dalykai (ne mažiau kaip 165 kreditai)
  3. Pasirenkamieji bendrauniversitetiniai ir studijų krypties dalykai (ne daugiau kaip 60 kreditų)


  Vidutinė pagrindinių studijų vienerių mokslo metų programos apimtis – 60 kreditų.
  Studijuojamo dalyko apimtis – ne mažesnė kaip 3 kreditai.
  Per semestrą būtina surinkti 30 kreditų.

  VDA akademinėje informacijos sistemoje studentas pats privalo sekti savo studijų planą bei išklausytus dalykus ir susiskaičiuoti, ar netrūksta kreditų.


  Studijų planas

  Tai studijuojamos programos kalendorinis planas, kuriame numatyta studijų programos apimtis, studijų formos, dalykų, modulių pavadinimai, dalykus, modulius koordinuojantys dėstytojai bei dalykų išsidėstymas semestrais.

  Į aukštesnį kursą keliamas studentas, išlaikęs visus akademinių metų studijų plane numatytus egzaminus, atlikęs studijų plane numatytą praktiką, atsiskaitęs su biblioteka.


  *Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas.
  Studento darbo laiką sudaro kontaktinis ir savarankiškas darbas.
  Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų.