• Naujienlaiškis
 • Studijų petraukimas, akademinės atostogos

  Kada galima pertraukti studijas?

  Studento prašymu, esant svarbioms priežastims (asmeninėms, kūrybinėms ir kt.), gali būti leista pertraukti studijas vieneriems metams, jei studentas neturi akademinių skolų. Studijas studentas gali tęsti tik nuo semestro pradžios. Jeigu studijų programa pertraukimo metu buvo pakeista, susidarę studijų programos skirtumai likviduojami studijų reglamento nustatyta tvarka.

  Pertraukęs studijas studentas netenka socialinio draudimo.

  Akademinės atostogos

  Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros studentui (klausytojui), pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos. Šios atostogos raštišku studento prašymu suteikiamos gavus medicinos įstaigos rekomendaciją.

  Kada suteikiamos?

  • Dėl ligos – iki dvejų metų visų studijų laikotarpiu
  • ​Dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams

  Akademinėse atostogose esantis studentas išsaugo socialinį draudimą.

  Grįžęs po akademinių atostogų, ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų semestro pradžios, studentas privalo rektoriui pateikti prašymą leisti tęsti studijas. Jeigu studijų programa akademinių atostogų metu buvo pakeista, pertraukos metu susidarę studijų programos skirtumai likviduojami studijų reglamento nustatyta tvarka.