• Naujienlaiškis
 • Akademinės atostogos

  Akademinės atostogos

  Akademinės atostogos suteikiamos:

  • dėl ligos – gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus ir išdavus tai patvirtinantį dokumentą;
  • dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.
  • dėl asmeninių priežasčių - ne ilgiau kaip vieneriems metams ir tik vieną kartą per studijų laikotarpį.

  Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo to semestro, kurio metu buvo suteiktos akademinės atostogos, pirmos dienos. Akademinėse atostogose esantis studentas išsaugo Socialinį draudimą. Grįžęs po akademinių atostogų, ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki studijų semestro pradžios, studentas privalo pateikti prašymą rektoriaus vardu studijoms tęsti.

  Vadovaujantis „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašu“  asmuo yra atleidžiamas nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo, jei jis buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą. Taigi studentai, kurie nutraukė studijas akademinių atostogų, suteiktų dėl asmeninių priežasčių, metu nėra atleidžiami nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo.