• Naujienlaiškis
 • Studijų pakopos ir formos

  Studijos VDA vykdomos pagal laipsnį suteikiančias studijų programas ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. VDA vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos.

  I pakopa

  Bakalauro studijų programų apimtis – 240 kreditų.
  Bakalauro studijų tikslas – suteikti studentams bendrąsias ir specialybės kompetencijas ir profesinę kvalifikaciją, leidžiančią savarankiškai dirbti dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų, dailėtyros, kultūros vadybos srityse arba tęsti studijas magistrantūroje.


  II pakopa

  Magistro studijų programų apimtis yra 120 kreditų.
  Magistrantūros tikslas – parengti aukšto profesinio lygio menininkus ir mokslininkus, gebančius savarankiškai vykdyti meninius ir mokslinius tyrimus, gebančius analizuoti, vertinti ir interpretuoti meno ir mokslo reiškinius ir procesus plačiame kultūriniame kontekste, turinčius specialybei reikalingas bendrąsias ir specialybines kompetencijas pažengusiame lygmenyje.


  III pakopa

  Doktorantūros apimtis yra 240 kreditų.
  Akademijoje vykdoma dviejų krypčių doktorantūra – mokslo ir meno.
  Mokslo doktorantūros tikslas – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.
  Meno doktorantūros tikslas – rengti tyrėjus menininkus, kurie gebėtų kurti, interpretuoti ir plėtoti meno praktika pagrįstus tyrimus.


  Studijų metai dalijami į semestrus ir atostogų laikotarpius.
  Studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą, atostogų laikotarpius nustato Akademijos senatas.
  Vasarą studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.