• Naujienlaiškis
 • Studijų nutraukimas, laisva valstybės finansuojama vieta

  Studentui nutraukus studijas arba pašalinus jį iš sąrašų, į laisvą valstybės finansuojamą vietą gali būti perkeltas tos pačios studijų programos geriausiai besimokantis studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje vietoje.

  Jei į laisvą valstybės finansuojamą vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, kurių pažymių vidurkis vienodas, perkeliamas tas studentas, kurio praėjusio semestro vidurkis yra aukščiausias.


  Kada nutraukiamos studijos?

  • Baigus Akademiją
  • Studento prašymu
  • Laiku neužsiregistravus studijoms
  • Be pateisinamos priežasties praleidus 25 proc. paskaitų ir praktinių užsiėmimų
  • Turint daugiau negu dvi akademines skolas
  • Dėl nesąžiningumo studijų arba studijų rezultatų vertinimo metu (nusirašinėjimo, plagiato ir pan.)
  • Laiku negrįžus po akademinių atostogų, nepradėjus pertrauktų studijų
  • Neapgynus baigiamojo projekto ar darbo (baigiamąjį projektą ar darbą įvertinus neigiamai) |
  • Nustatytu laiku nesumokėjus už studijas
  • Už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų ar Akademijos statuto pažeidimus

   Studijas nutraukusiam ar pašalintam valstybės finansuojamam studentui gali tekti grąžinti lėšas į valstybės biudžetą.