• Naujienlaiškis
 • Studijos užsienyje

  ERASMUS + programa remia ir skatina Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą įvairiose akademinio gyvenimo srityse. Studentų mainai ir studijos kitų šalių universitetuose yra svarbi programos dalis. Programoje gali dalyvauti visų studijų pakopų nuolatinių studijų studentai.

  Konkursas VDA skelbiamas kiekvienų metų vasario mėnesį, studentai atrenkami rudens arba pavasario semestrams. Galutinę atranką vykdo priimanti institucija užsienyje.

  Atrankų kriterijai

  • aukštas bendras akademinis pažangumas
  • užsienio kalbos žinios
  • motyvacija ir iniciatyvumas
  • dalyvavimas mentorystės programoje VDA


  ERASMUS + studentų mobilumas praktikai

  Tai laikotarpis, praleistas programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje, mokymo centre, mokslinių tyrimų centre ar kitoje organizacijoje.
  ERASMUS + praktika suteikia studentams ir absolventams (per 12 mėn po studijų baigimo) galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas. 

  Praktiką gali atlikti visų studijų pakopų vientisųjų studijų studentai, taip pat ir studentai, jau dalyvavę ERASMUS + studijų mobilumo
  programoje.
  Praktikos trukmė – nuo 2 iki 12 mėnesių.
  Suteikiami 6 kreditai (ECTS) per mėnesį.
  Konkursas ERASMUS + praktikai skelbiamas kiekvienų metų balandžio mėnesį.

  Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų).

  Nordplus Higher Education

  Paprogramė remia aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir mobilumą. Studijoms paraiškas gali teikti bakalauro ir magistro
  visų kursų studentai Akademijos Tarptautinių ryšių skyriaus skelbiamame konkurse kiekvienų metų vasario mėnesį, o praktikai balandžio mėnesį.

  Informacija apie studijų ir praktikos užsienyje konkursus ir galimybes yra skelbiama Akademijos tinklalapyje ir katedrose.