• Naujienlaiškis
 • Socialinės stipendijos

  Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

  Kriterijai norintiems gauti socialines stipendijas

  • Yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą
  • Turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
  • Yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (ar turėtas vienintelis
  iš tėvų) yra mirę


  Paraiškų teikimas

  Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo tinklalapyje
  www.vsf.lt du kartus per metus:
  • rudens semestrui
  • pavasario semestrui

  Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą.


  Kada gali būti nutrauktas socialinės stipendijos mokėjimas?

  • Studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos
  • Nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos
  • Suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas
  • Atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija

  Daugiau informacijos Valstybinio studijų fondo tinklalapyje