• Naujienlaiškis
 • Apeliacijos

  Galimybės apeliuoti

  Apeliuoti galima sesijų egzaminų vertinimus, egzamino laikymo ar baigiamojo darbo/projekto gynimo procedūros pažeidimus.
  Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimo įvertinimo apeliuoti negalima.

  Apeliaciją, jeigu egzaminavo vienas dėstytojas, savo fakulteto dekanui gali teikti studentas, motyvuotai pagrindžiantis, kad  sprendimas dėl žinių įvertinimo buvo neobjektyvus ar pažeistos nustatytos egzaminavimo, vertinimo procedūros. Apeliacijos nepriimamos, jeigu egzaminą priėmė nustatyta tvarka sudaryta egzaminavimo komisija.


  Apeliacijos tvarka

  Studentas, nesutinkantis su egzamino įvertinimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo egzamino įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino laikymo ar baigiamojo darbo/projekto gynimo procedūrinių pažeidimų – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos turi teisę pateikti raštišką apeliaciją
  fakulteto dekanui.


  Tolimesnė eiga

  Apeliacinė komisija išklauso dėstytojo, kuris vertino, ir asmens, kuris teikia apeliaciją, nuomones. Jeigu apeliuojantysis nesutinka su egzamino įvertinimu, apeliacinė komisija vertina tik patį rašto darbą arba kūrybinį projektą; apeliuojant egzaminą, laikytą žodžiu, sudaromos sąlygos jį perlaikyti dalyvaujant apeliacinei komisijai. Sprendime turi būti pateikta viena iš dviejų išvadų – apeliacija nepatenkinama ir laikoma, kad įvertinta teisingai; apeliacija patenkinama ir skelbiamas apeliacinės komisijos įvertinimas.