• Naujienlaiškis
  • Akademinis mobilumas

    Studentas turi teisę keisti studijų programą. Jis gali pateikti prašymą, jei sėkmingai baigė ne mažiau kaip pirmojo kurso pirmo semestro programą ir, jei kitoje programoje yra laisvų vietų.

    Keičiant studijų formą, pagrindinių studijų programą ar fakultetą susidarę išklausytų dalykų skirtumai akademiniais įsiskolinimais nelaikomi. Susidariusius skirtumus studentai privalo likviduoti ne vėliau kaip per du semestrus. Šių dalykų negali būti daugiau nei 2 vienam semestrui.

    Studijų dalykai, už kuriuos asmuo atsiskaitė kitose aukštosiose mokyklose, įskaitomi atitinkamoje VDA katedroje atsižvelgiant į dalyko apimtį (kreditų skaičių) ir dalyko turinį (programą).