• Naujienlaiškis
 • Akademinės skolos

  Įvertinus studento žinias neigiamai, pažymys įrašomas į egzaminų žiniaraštį ir į VDA akademinę informacijos sistemą.

  • Esant neigiamam humanitarinių, socialinių ar kt. mokslų srities dalykų įvertinimui, studentas gali būti pakartotinai egzaminuojamas vieną kartą sesijos metu pagal dekano patvirtintą egzaminų tvarkaraštį.
  • Esant neigiamam peržiūros dalyko įvertinimui, pakartotinai teikti darbus peržiūrai tos pačios sesijos metu neleidžiama.

  Perlaikymas

  Neišlaikytą egzaminą (kursinių darbų peržiūrą) studentas gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atidėto termino pabaigos. Sesijos metu perlaikomi egzaminai ir įskaitos nelaikomi akademinėmis skolomis.

  Skolos

  Neperlaikęs egzamino (neišlaikęs egzamino antrą kartą) studentas gauna akademinę skolą. Skolą leidžiama likviduoti per vienerius metus, mokant programos vadovo nustatytą ir Akademijos tarybos patvirtintą dalyko (modulio) kainą.

  Turintis daugiau negu dvi akademines skolas studentas, pasibaigus sesijai ir dekano nustatytam perlaikymo laikui be pateisinamos priežasties neatsiskaitęs už bent vieną studijų dalyką, laikomas nepažangiu ir braukiamas iš Akademijos studentų sąrašų.