• Naujienlaiškis
 • Strategija

  Strateginiai instrumentai

  Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas

  Finansinis stabilumas

  Personalo branginimas ir ugdymas


  Strateginiai tikslai

  Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą

  Siekti aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio

  Žadinti studentų motyvaciją, didinti kūrybinį potencialą


  Vertybės

  Akademinė kultūra

  akademinė laisvė, kritiškas mąstymas, kūrybiškumas, nuolatinis atsinaujinimas ir tobulinimasis

  Tvarumas

  nuolatinis lyderystės, reikšmingumo ir ilgalaikiškumo siekis, subalansuotas išteklių valdymas, socialinė darna ir atvirumas

  Profesionalumas

  atsakinga, efektyvi ir efektinga veikla

  Tapatumas

  atsakomybė, grindžiama kilme ir kultūra, įsipareigojimas išsaugoti ir plėtoti savitus bruožus daugiakultūrėje aplinkoje

  Tarptautiškumas

  tarpkultūriniai mainai, akademinio judumo formų įvairovė, meno, mokslo ir studijų kokybės gerinimas globalizacijos sąlygomis

  Tolerancija

  pakantumas įvairovei, supratingumas, ištvermė ir pagarba kitokiai kultūrai, skirtingoms nuomonėms, pažiūroms ir įsitikinimams