• Naujienlaiškis
 • Kviečiamųjų sąrašai į VDA magistrantūros studijas 2019 m.

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas – liepos 11, 12, 15  10–16 val. 

  Senieji rūmai, Dekanatas 202 kabinetas, Maironio g. 6, Vilnius (maps.google.com)

  tel. Nr. 8 5 2105432 Pasirašant studijų sutartį reikalingi dokumentai

  NL -nuolatinė studijų forma
  vf - valstybės finansuojamos studijos
  vnf - valstybės nefinansuojamos studijos

  Grafikos, Skulptūros, Taikomosios grafikos, Tapybos studijų programos

  Nr. Reg. nr. Studijų forma
  Finansavimas būdas
  Skulptūra (Vilniuje)
  1 SK-1 NL, vf
  2 SK-3 NL, vf
  3 SK-9 NL, vf
  4 SK-10 NL, vf
  5 SK-11 NL, vf
  6 SK-6 NL, vf
  7 SK-8 NL, vf
  8 SK-4 NL, vf
  9 SK-2 NL, vf
  Skulptūra (Kaune)
  1 SKk-1 NL, vf
  Tapyba (Kaune)
  1 TAPk-2 NL, vf
  2 TAPk-1 NL, vf
  Tapyba (Vilniuje)
  1 TAP-12 NL, vf
  2 TAP-1 NL, vf
  3 TAP-9 NL, vf
  4 TAP-6 NL, vf
  5 TAP-3 NL, vf
  6 TAP-10 NL, vf
  7 TAP-11 NL, vf
  8 TAP-7 NL, vf
  9 TAP-14 NL, vf
  10 TAP-5 NL, vf
  Grafika
  1 GRA-3 NL, vf
  2 GRA-1 NL, vf
  3 GRA-5 NL, vf
  4 GRA-4 NL, vf
  5 GRA-6 NL, vf
  6 GRA-2 NL, vf
  Taikomoji grafika
  1 TGRA-1 NL, vf

  Scenografijos,  Monumentaliosios dailės, Stiklo meno ir dizaino, Taikomosios keramikos, Tekstilės meno ir medijos, Tekstilės meno ir dizaino, Taikomojo meno studijų programos  

  Nr. Reg. nr. Studijų forma
  Finansavimas būdas
  Tekstilės menas ir dizainas
  1 TEK-5 NL, vf
  2 TEK-1 NL, vf
  3 TEK-2 NL, vf
  4 TEK-3 NL, vf
  5 TEK-4 NL, vf
  6 KVP-3 NL, vnf
  Tekstilės menas ir medijos
  1 TEKk-2 NL, vf
  2 TEKk-1 NL, vf
  Stiklo meno ir dizaino
  1 STI-1 NL, vf
  Taikomoji keramika (Vilniuje)
  1 TKERv-1 NL, vf
  Monumentalioji dailė
  1 MD-4 NL, vf
  2 MD-2 NL, vf
  3 MD-3 NL, vf
  4 MD-1 NL, vf
  Taikomasis menas
  1 TM-3 NL, vf
  2 TM-1 NL, vf
  3 TM-4 NL, vf
  4 TM-6 NL, vf
  5 TM-2 NL, vf
  Scenografija
  1 SC-2 NL, vf
  2 SC-3 NL, vf
  3 SC-4 NL, vf
  4 SC-1 NL, vf

  Vizualinio dizaino, Dizaino, Grafinio dizaino, Vizualiųjų komunikacijų dizaino, Kostiumo dizaino  studijų

  Nr. Reg. nr. Studijų forma
  Finansavimas būdas
  Dizainas (Vilniuje)
  1 DIZ-1 NL, vf
  2 DIZ-4 NL, vf
  3 DIZ-2 NL, vf
  4 DIZ-3 NL, vf
  5 DIZ-5 NL, vf
  Dizainas (Kaune)
  1 DIZk-1 NL, vf
  Vizualiųjų komunikacijų dizainas
  1 VKDIZ-2 NL, vf
  2 VKDIZ-4 NL, vf
  3 VKDIZ-1 NL, vf
  4 DIZ-6 NL, vf
  5 VKDIZ-6 NL, vf
  6 VKDIZ-5 NL, vf
  7 VKDIZ-3 NL, vf
  8 KVP-1 NL, vf
  Kostiumo dizainas
  1 KDIZ-5 NL, vf
  2 KDIZ-7 NL, vf
  3 KDIZ-3 NL, vf
  4 KDIZ-6 NL, vf
  5 KDIZ-2 NL, vf
  6 KDIZ-8 NL, vf
  7 KDIZ-10 NL, vf
  8 KDIZ-4 NL, vf
  9 KDIZ-9 NL, vnf
  10 KDIZ-1 NL, vnf
  Vizualinis dizainas
  1 VDIZ-1 NL, vf
  2 VDIZ-3 NL, vf
  3 VDIZ-2 NL, vf
  4 VDIZ-4 NL, vf

  Fotografijos ir medijos meno studijų programa

  Nr. Reg. nr. Studijų forma
  Finansavimas būdas
  1 FOT-8 NL, vf
  2 FOT-9 NL, vf
  3 FOT-11 NL, vf
  4 SK-7 NL, vf
  5 SK-12 NL, vf
  6 FOT-3 NL, vf

  Dailės ir interjero, architektūros restauravimo studijų programa

  Nr. Reg. nr. Studijų forma
  Finansavimas būdas
  1 DIR-4 NL, vf
  2 DIR-6 NL, vf
  3 DIR-1 NL, vf
  4 DIR-2 NL, vf
  5 DIR-5 NL, vf
  6 DIR-3 NL, vf