• Naujienlaiškis
 • Finansiniai klausimai

  Kur sužinoti, kiek bus valstybės finansuojamų vietų į mano pasirinktą Vilniaus dailės akademijos studijų programą?

  Valstybės finansavimas yra skiriamas ne aukštosioms mokykloms ar studijų programoms, o studijų kryptims. Patvirtintas 2016 m. valstybės finansavimo studijų kryptims sąrašas bus skelbiamas LAMA BPO tinklalapyje (žr. www.lamabpo.lt).

  Kiek man reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje?

  Stojantiesiems iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888).
  Asmenys, 2015 - 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas (įsakymu Nr. V-888) turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.

  Asmenys, 2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas taip pat turi būti išlaikę valstybinį matematikos brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programas.

  Jeigu užpildau prašymą į architektūros studijų programą, ar dėl valstybės finansavimo konkuruosiu su visais stojančiais į architektūrą bet kurioje aukštojoje mokykloje, ar su visais, kurie stoja į menų srities programas?

  Su visais, kurie stoja į meno studijų srities dailės, dizaino, architektūros, fotografijos, medijų krypčių grupės studijų programas bet kurioje aukštojoje mokykloje.

  Anksčiau studijavau VDA, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į VDA. Ar aš galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

  Jeigu Jūs dar nesate baigęs bakalauro studijų arba nesate baigęs daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą. Tačiau, jeigu baigėte daugiau, negu pusę studijų programos kreditų valstybės lėšomis, Jūs galite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (žr. LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį).

  Jei įstoji į valstybės finansuojamas studijas, ar galima po metų jas nutraukti? Ar tokiu atveju tektų sumokėti už tuos metus, kuriuos mokeisi?

  Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas be jokių pasekmių gali nutraukti pirmosios pakopos studijas per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Asmuo nuo studijų kainos grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiamas ir tokiu atveju, kai semestrą baigia nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir iki kito semestro pradžios raštu praneša apie studijų nutraukimą. Yra ir daugiau sąlygų, kai asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo į valstybės biudžetą, tačiau pagrindinės ir dažniausiai pasitaikančios yra šios.

  Ar norint studijuoti savo lėšomis reikia dalyvauti bendrajame priėmime? 

  Bendrajame priėmime rekomenduojame dalyvauti visiems, siekiantiems aukštojo mokslo. Konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas.

  Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas? Ką daryti, jeigu noriu imti paskolą?

  Įmoka už pirmo kurso pirmąjį semestrą turi būti sumokėta ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas nuo studijų sutarties pasirašymo. Valstybė yra įsipareigojusi sudaryti galimybę paimti valstybės remiamą paskolą studijoms rugsėjo pradžioje. Paskolos tvarkymo laikotarpiu mokestis už studijas nukeliamas iki tam tikro laiko.

  Ar aš galiu pretenduoti gauti studijų stipendiją, stodamas į VDA?

  Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per LAMA BPO informacinę sistemą pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą, siekiant gauti studijų stipendiją (vnf/st). Šie stojantieji turi turėti brandos atestatą ir būti surinkę pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą aukščiausius konkursinius balus.

  Kodėl turėčiau rinktis valstybinėje aukštojoje mokykloje valstybės finansuojamą vietą, o ne studijų stipendiją?

  Stojantieji, pretenduojantys tiek į valstybės finansuojamą vietą, tiek siekiantys gauti studijų stipendiją, yra atrenkami pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą. Tuomet, kai stojančiųjų konkursinis balas vienodas, stojant į tos pačios studijų srities studijų programas, pirmenybė teikiama į valstybės finansuojamą studijų vietą pretendavusiam asmeniui. Įstojusiems į valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų programas, aukštosioms mokykloms kas vienerius metus ar semestrą peržiūrint studentų rezultatus, studentas netenka valstybės finansavimo, jei jo vidurkis yra daugiau kaip 20 procentų žemesnis už bendrą kurso vidurkį. Gaunantysis studijų stipendiją netenka finansavimo, kai jo studijų vidurkis yra žemesnis už kurso vidurkį.

  Esu girdėjęs, kad praeitais metais stojant į meno studijas buvo skiriami „grantai“. Kas tai tokio?

  Įgyvendinant LR mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų menų studijų srities specifinių studijų programų studentų kainai padengti (tiksliniu būdu finansuojamo studijų vietos). Grantų sistema siekiama užtikrinti, kad būtų išsaugotos valstybei reikalingos retos ir nepopuliarios studijų programos.

  Jei paaiškėtų, kad pasirinkau ir įstojau ne į tą studijų programą, kuri man patinka, ar galėsiu studijų krepšelį „nusinešti“ į kitą studijų programą?

  Bus galima pereiti į tos pačios studijų srities/krypčių grupės studijų programas toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje, nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų). Tai padaryti galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Asmuo turi baigti semestrą be akademinių skolų. Dėl studijų programos keitimo reikia kreiptis į VDA padalinį, kuriame yra ta studijų programa, į kurią norima pereiti; taip pat reikia informuoti ir keičiamos aukštosios mokyklos studijas administruojantį padalinį (žr. LR Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266 patvirtintą „Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašą“). „Grantai“ studijų programos keisti negali.