• Naujienlaiškis
 • Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

  Kaip ir kur turėčiau teikti bendrojo priėmimo prašymą?

  Bendrojo priėmimo prašymai teikiami tik internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinę sistemą.

  Ką daryti, jeigu praradau LAMA BPO informacinės sistemos vartotojo numerį ir/arba slaptažodį?

  Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia spustelėti čia.

  Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

  Taip, tačiau, užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, į artimiausią LAMA BPO punktą reikia pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintus vidurinės mokyklos baigimo bei kitus reikiamus dokumentus.

  Ar galiu bendrojo priėmimo prašyme pareikšti pageidavimus stoti ir į dizaino, ir į fotografijos ir medijos meno studijas?

  Taip, Jūs galite nurodyti šias dvi studijų programas bendrojo priėmimo prašyme, tačiau į jas stojant laikomi skirtingi stojamieji egzaminai ir jeigu jie bus vykdomi tuo pačiu metu, Jūs turėsite pasirinkti, kurios studijų programos stojamąjį egzaminą laikyti, o kurios ne. Šis principas galioja ne tik šioms dviems studijų programoms, todėl pildant bendrojo priėmimo prašymą, reikia atkreipti dėmesį, ar skirtingų studijų programų stojamųjų egzaminų datos nesutampa. Stojamųjų egzaminų tvarkaraščius galima rasti www.lamabpo.lt tinklapyje.

  Ar būtina bendrojo priėmimo prašymą užregistruoti prieš stojamąjį egzaminą?

  Taip, registruodamas bendrojo priėmimo prašymą Jūs kartu užsiregistruojate ir į stojamąjį egzaminą.

  Kiek etapų sudaro bendrąjį priėmimą? Kuo jie skiriasi? 

  Bendrąjį priėmimą į universitetus ir kolegijas sudaro pagrindinis priėmimas (2 etapai) ir papildomas priėmimas.
  Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas, pasirenkant valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st) arba mokamą (vnf) vietas. Pageidavimai turi būti išdėstomi prioriteto tvarka. Paskelbus pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatus, stojančiajam pasiūloma viena vieta universitete ar kolegijoje: vf, vnf/st, vnf. Pakviestas asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą ir pasirašyti studijų sutartį arba dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape.
  Antrajame pagrindinio priėmimo etape gali dalyvauti asmenys, nepasirašę studijų sutarties į vf arba vnf/st vietas arba į jas negavę kvietimo, taip pat nutraukę sutartis į šias vietas. Stojantieji, norintys dalyvauti antrajame etape, turi šį norą patvirtinti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Šiame etape galima koreguoti pateiktame prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, tačiau negalima įrašyti naujų pageidavimų. Pirmajame etape pasirašęs studijų sutartį dėl vnf vietos asmuo, antrajame etape laimėjęs vf arba vnf/st vietą, vnf sutartį gali nutraukti arba pasilikti studijuoti pagal dvi studijų programas.

  Papildomame priėmime gali dalyvauti stojantieji:

  • tik dėl vnf studijų vietos, jeigu pasirašyta vf arba vnf/st studijų sutartis su aukštąja mokykla;
  • tiek dėl vf, tiek dėl vnf/st ir vnf, jeigu pasirašyta vnf studijų sutartis su aukštąja mokykla arba jeigu negautas arba nepriimtas joks kvietimas studijuoti;
  • nedalyvavę pagrindiniame priėmime.

  Papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.