• Naujienlaiškis
 • Konkursinio balo skaičiavimas

  Nurodyta, jog skaičiuojant konkursinį balą trečiuoju dalyku gali būti laikomas bet kuris dalykas iš brandos atestato, kurio einamaisiais metais organizuojamas brandos egzaminas, ar reikia nurodyti, kurį pažymį imti skaičiuojant balą?

  Bus skaičiuojamas pats palankiausias stojančiajam variantas, nieko nereikia papildomai nurodyti. Pirmojo (pagrindinio) dalyko ir lietuvių kalbos bei literatūros bus imami tik brandos egzaminų įvertinimai, kitų dviejų (vieno) dalykų (-o) bus imami brandos egzaminų arba metinių pažymių įvertinimai (palankiausi stojančiajam). 4 (3) dalykai, iš kurių skaičiuojamas konkursinis balas, tarpusavyje turi nesikartoti.

  Skaičiuojant konkursinį balą yra nurodyta, kad antrojo ir trečiojo dalyko gali būti imami tiek metiniai dalykų pažymiai, tiek brandos egzaminų įvertinimai. Ar skiriasi brandos egzamino ir metinio pažymio vertė? Ar skirtingai vertinamas A ir B metinis pažymys? Kuris įvertinimas imamas?

  Taip, vertės skiriasi, imamas stojančiajam palankiausias variantas. Išsamiau žiūrėti LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Geriausiųjų vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.

  Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojant?

  Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių įvertinimų.

  Jeigu stojant kaip pirmasis dalykas yra nurodyta matematika, o matematikos egzamino nelaikiau, ar aš vis tiek galiu bandyti įstoti į norimą studijų programą?

  Pirmojo dalyko brandos egzaminas yra privalomas, neturint  šio dalyko įvertinimo siekti norimos studijų programos vietos galite, tačiau skaičiuojant konkursinį balą vietoj pagrindinio dalyko bus  įrašomas nulis ir iš kitų trijų dalykų apskaičiuojamas konkursinis balas.
  Dalyvauti bendrajame priėmime galite, tačiau ar įstosite priklausys nuo Jūsų ir kitų stojančiųjų konkursinių balų bei studijų programos populiarumo.

  Esu baigęs dailės mokyklą. Ar tai suteiks man papildomų balų?

  Ne, papildomi balai už tai neskiriami. Papildomi balai, stojant į valstybės finansuojamas vietas, skiriami pagal Geriausiųjų vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.