Studijų kainos

Studijų kainų dydžiai studentams, į bakalauro ir vientisąsias studijas priimtiems 2022 m.

Valstybinis programos kodas

Studijų programa Įmokos dydis SEMESTRUI (Eur) Įmokos dydis METAMS (Eur)
6121NX009 Dailėtyra ir kuratorystė 1352 2704
6011PX001 Architektūra 
(vientisosios studijos)
I-IV kursas - 2397,5, V kursas - 3093,5 I-IV kursas - 4795, V kursas - 6187
6121PX011 Animacija 2394,5 4795
6121PX012 Dailės ir interjero  restauravimas 2394,5 4795
6121PX013 Dizainas 2394,5 4795
6121PX014 Fotografija ir medijos menas  2394,5 4795
6121PX015 Grafika 2394,5 4795
6121PX016 Grafinis dizainas  2394,5 4795
6121PX017 Interjero dizainas 2394,5 4795
6121PX021 Įvietintas menas 2394,5 4795
6121PX018 Keramika 2394,5 4795
6121PX019 Mados dizainas  2394,5 4795
6121PX024 4D meno objektai 2394,5 4795
6121PX020 Metalo menas ir juvelyrika 2394,5 4795
6121PX022 Scenografija 2394,5 4795
6121PX023 Skulptūra 2394,5 4795
6121PX025 Taikomoji grafika  2394,5 4795
6121PX028 Tapyba 2394,5 4795
6121PX027 Tekstilės menas ir medijos  2394,5 4795
6121PX029 Tekstilės menas ir dizainas  2394,5 4795