Zigmantas Brazauskas | Lato sensu

Paroda veiks: vasario 15 – 29 d.

Atidarymas: vasario 15 d. 18 val

Architektūra ir dailės istorija paskatino lengvai prieinama priemone – pieštuku, vaizdų kalboje įprasminti tai, kas palikta istorijos vingiuose, atrasta ir sudėta ant šių dienų nepastoviai svyruojančių kultūros svarstyklių: tarp to kas tikra, ir (ar)  dviprasmiška. Popieriaus lapuose sudėlioti požiūrio ir pažiūrų taškai persipynę su linijomis, tolstančiomis į atsitiktinius  istorinius epizodus, kurie siejami su atradimais arba praradimais. Perkeltine prasme nutolstama iki Renesanso laikotarpio  dailininkų, įspaudusių pirmuosius perspektyvos taškus popieriuje, drobėje ar sieninėję tapyboje. Įkūnyti inspiracijoje autoriai, kurie pirmieji tiesdami plonai kietas ir virpančias linijas horizonto link, dėliojo istorinius siužetus. Laikui bėgant perspektyvos taisyklių dėka realistiniai vaizdiniai tapo akademinio piešinio kasdienybe, kuri  XIX a. Europos kultūrinių permainų ir revoliucijų ugnyje be skrupulų buvo išdeginta. Pravėrus duris į netolimą praeitį, atrasti ir lukštenti vaizdai perteikti Lietuvos Laisvės kovų dalyvių slėptuvės schemoje, kai „lygioje vietoje” žmogus išnykdavo kaip dūmas. Išlyginta plokštuma tuščioje erdvėje tampa preities laikmenų sandėliu. Formalios uždaros erdvės balansuoja tarp to kas realu, bet netikra. Išgyventa patirtyje ir kas atspindėta Dž. Orvelo 1984 –ujų herojų likimuose. Iš istorijos lentynų iškelti kontempliatyvūs epizodai  supinami su viena kita nesureikšminta fraze lotynų kalboje: Lato sensu (lot. plačiąja prasme).

Zigmantas Brazauskas (g. 1956) – Vilniaus dailės akademijos docentas, Lietuvos architektų sąjungos narys – meno kūrėjas, nuo 2020 - Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Gimęs Kretingoje, vaikystę ir jaunystę praleidęs Palangoje (mokėsi Palangos vidurinėje mokykloje, dab. Palangos senoji gimnazija). Baigęs: 1976 Meninio medžio apdirbimo studijas Kauno St. Žuko technikume ir 1986 - tuometinį Vilniaus dailės institutą, dab. Vilniaus dailės akademija. Dirbo architektūrinio projektavimo srityje. Nuo 1998 dirba Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete.

Galerija Akademija