Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“ pirmoji paskaita

2022 10 04 18.00 - 2022 10 04 19.00

Pirmoji ciklo paskaita vyks spalio 4 d., Nacionalinėje dailės galerijoje

Dr. (hp) Rūta Janonienė
Apie architekto Lauryno Gucevičiaus namus ir kaimynus

Šį pranešimą paskatino smalsumas ir noras išsiaiškinti, kada ir kokiais tikslais buvo pastatyti kampiniai bokšteliai prie Šv. Jono ir Dominikonų gatvių sandūroje stovėjusių namų, žinomų kaip Gucevičiaus namas ir Goreckių (ar Gureckių) rūmai. Iki mūsų dienų išlikęs tik pastarasis pastatas, apie kitą daugiausia žinome iš ikonografijos – jis užfiksuotas keliose XIX–XX a. Ip. fotografijose. Mokslinėje literatūroje „bokštelių klausimas‟ paliečiamas aptakiai arba visai nutylimas, o kai kurių autorių iškeltos prielaidos apie buvusias laiptines – neįtikinamos. Ieškant atsakymo apie bokštelių funkciją pranešime paliečiama pastatų istorija, labiausiai susitelkiant ties XVIII a. pabaigos laikotarpiu, kai šie kaimyniniai namai priklausė architektui Laurynui Gucevičiui ir Lydos iždininkui, Vilniaus vaiskiui Valentinui Goreckiui. Prielaidos apie aptariamų architektūros paminklų sukūrimo aplinkybes ir autorystę keliamos pasitelkiant XIX a. pastatų planus, aprašymus ir kitus rašytinius šaltinius, iš kurių ypač svarbi pasirodė korespondencija, atspindinti Goreckio nesutarimus su Vilniaus akademija dėl naudojimosi vandentiekiu, taip pat dokumentai, liudijantys Gucevičiaus vaidmenį Goreckio byloje su magistratu dėl Salininkų karčemos.

Dr. (hp) Rūta Janonienė – meno istorikė, tyrėja ir parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto Senosios dailės skyriaus vedėja, nuo 2016 m. – tikroji Lietuvos mokslų akademijos narė. Savo tyrimais aprėpia platų meno reiškinių lauką nuo gotikos iki romantizmo. Daug dėmesio menotyrininkė skiria biografistikos žanrui, yra parašiusi monografijas apie Vilniaus meno mokyklos kūrėjus Joną Rustemą (1999) ir Kazimierą Jelskį (2003), bendradarbiavo rengiant Lietuvos dailininkų žodyną. Žmonių istorijos, likimai ir siekiai atsispindi ir jos knygose apie Vilniaus architektūros paminklus: „Sapiegų rūmai Antakalnyje“ (2012, bendraautorius Evaldas Purlys) ir „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje“ (2010).

2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai“, 2020 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Registracija į paskaitą

Tiesioginė paskaitos transliacija

Dr. (hp) Rūta Janonienė

Nacionalinės dailės galerijos (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) Konferencijų ir kultūros renginių salė