• Naujienlaiškis
 • VDA KF Architektūros studentų kompozicijos darbų pristatymas | Tarpukario architektūros kompozicinės inspiracijos

  2019 04 08 - 2019 05 03

  Keramikos kūrybinio centro VDA/Lauko ekspo paviljone — Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Architektūros katedros studentų kompozicijos darbų pristatymas Tarpukario architektūros kompozicinės inspiracijos.

  Paroda veiks iki gegužės 3 d.

  Kauno tarpukario laikotarpio modernistinės architektūros pastatai projektuoti ir statyti moderniosios estetikos ir konstruktyvizmo kontekste. Pastatų architektūros studijų programoje daug dėmesio skiriama istoriniam aplinkos kontekstui ir architektūros istorijai. Studijuojantiems svarbu suvokti ir išanalizuoti ne tik urbanistikos bet ir architektūrinio komponavimo principus, proporcijų sandaros metodus. Lietuvos tarpukario architektų biografijos kupinos kūrybinių atradimų ir praradimų. Dalyko studijų metu pasirinkto autoriaus sukauptos medžiagos pagrindu buvo kuriamas inspiruotos idėjos tūrinis  modelis – kompozicija.  Architektūrinės tapatybės ženklų ieškota ir ritmo elementų sanklodoje ir architektų mėgiamų objektų geometrinio rakto paieškoje. Šiuo atveju galima paminėti E. Fryką, kuris suprojektavęs ne vieną Lietuvos miestelio  geležinkelio stotį, į kitos paskirties objektų planų struktūras sėkmingai įkomponuodavo apskritimo formas. Sukauptos grafinės medžiagos pagrindu sutapatinimo ženklų paieškos atskleistos formaliosios kompozicijos išraiškoje.

  Nagrinėti trys autoriai – architektai, palikę gilius architektūrinės kultūros pėdsakus Kaune.

  Vladimiras Dubeneckis. Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune, 1936

  Feliksas Vizbaras. Diplomato Petro Klimo šeimos vila  “Eglutė”,1929

  Edmundas Alfonsas Frykas. Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai, 1927 ir Ugniagesių rūmai, 1930

  Inspiracijos  naujai idėjai grindžiamos transformacija į naujo pobūdžio architektūrinę kompoziciją, nepanaikinant tapatybės požymių. Pastatų estetinės vertės ir jų kompozicinės darnos principų suvokimas siejamas su akademiniu kūrybiniu proceso skatinimu Vilniaus dailės akademijoje.     

  Eksponatai — 3  tūriniai maketai ir sprendimus iliustruojantys A1 formato grafiniai planšetai. 2018 gruodis

  Vadovas: Doc. Zigmantas Brazauskas, VDA Kauno fakultetas.

  Vizualizacijos

  Maironio g. 4