Roma Salė | HYPERPLANAS

Atidarymas sausio 18 d. 18 val. | Titanikas, II a.

2024 m. sausio 18 — vasario 24 dienomis, VDA parodų salėse „Titanikas“ antrame aukšte (Maironio g. 3), veiks jaunosios kartos tarpdisciplinio meno kūrėjos Romos Salės paroda „Hyperplanas“. 

Hyperplanas — tai tarpsritinis projektas, kuris nagrinėja žmogaus suvokiamos erdvės matavimus bei aukštesnes dimensijas. Pati sąvoka veikia kaip tam tikra nuoroda į mums nepažintą matmenį, kuris yra už mūsų supratimo ribų.

Anot projekto autorės, mūsų bendra patirtis yra tokia, kad mes erdvę suvokiame trimis matavimais: ilguma, platuma bei aukščiu. Pagal bendrosios reliatyvumo teorijos terminą, trys erdvės ir vienas laiko matmuo sujungiami į bendrą vieningą sistemą — erdvėlaikį. Taip realybė tampa nebe trimate sistema, o keturių dimensijų pasauliu, arba trijų erdvinių ir vienos laiko dimensijos sąjunga. Kalbant apie aukštesnes dimensijas, jos dažnai veikia kaip tam tikros nuorodos ar asociacijos į mokslinės fantastikos literatūrą, knygas ar filmus. Sudaromas įspūdis, kad aukštesni matavimai egzistuoja, tik mums jie nėra suprantami ar vizualiai matomi. Tačiau realybė numatoma ką kitą. Pavyzdžiu imama M teorija (Visko teorija), kuri numato dešimtį erdvės ir vieną laiko dimensiją. Tačiau manoma, kad septynios iš dešimties erdvinių krypčių yra susisukusios į mažą kamuoliuką, tad lieka tik trys kryptys, kurios mūsų atžvilgiu yra išsiplėtusios ir matomos.

Jeigu egzistuotų ketvirtoji erdvinė dimensija, ar galėtume ją lygiavertiškai suprasti kaip mums jau pažįstamus tris matavimus? Parodos autorė kviečia nagrinėti mus supančią erdvę kitu kampu, pasitelkiant praktinius medžiagos ir šviesos eksperimentų metu sukurtus kūrinius bei hipotetinius erdvinius kontekstus.

Audio autorė — Liepa Vozgirdaitė.

Paroda „Hyperplanas“ buvo pirmosios VDA Baigiamųjų darbų parodos 2023 dalis.

Roma Salė (Roma Mikalauskytė g. 1999) jaunosios kartos tarpdisciplininio meno atstovė, kurios raišką daugiausiai apima stiklo objektai, šviesos projekcijos ir medžiagų instaliacijos. Kūrėja spekuliatyviais erdviniais kontekstais skatina neapsiriboti vien asmeniniu pasaulio matymu, tačiau taip pat kviečia žiūrovą turimomis žiniomis apie pasaulį objektyviau permąstyti mus supančią realybę. Nuo 2021 m. intensyviai dalyvauja grupinėse parodose bei kūrybinėse dirbtuvėse, nuo 2022m. rengia solo parodas bei kūriniai pristatomi užsienyje. Plečiant savo raišką bei tarpsritinio meno žinias 2022 – 2023 m. rudenį stažavosi Estijos dailės akademijoje (EKA) stiklo programoje. 2023 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Grafikos programą ir įgijo dailės bakalauro laipsnį. Šiuo metu tęsia magistrantūros studijas Įvietinto meno programoje.

Rėmėjai: Lietuvos dailininkų sąjunga; Vilniaus dailės akademija.

Titanikas