Povilas Ričardas Vaitiekūnas I Piešiniai

Parodos atidarymas ir piešinių katalogo pristatymas

Sausio 19 d. 18 val. | Titaniko antro aukšto parodų salės

2023 m. sausio 19 – vasario 18 d. Vilniaus dailės akademijos parodų salėse „Titanikas“ veiks retrospektyvinė Povilo Ričardo Vaitiekūno piešinių paroda. Parodoje pristatoma retrospektyvinė Povilo Ričardo Vaitiekūno (g. 1940) piešinių kolekcija, aprėpianti platų kūrinių spektrą nuo 7-ojo dešimtmečio iki šių dienų. 

Piešinys menininkui visuomet buvo ir tebėra itin svarbi kūrybos dalis, tačiau lig šiol ji nebuvo išsamiau tyrinėta kaip atskira jo meninės veiklos sritis. Priešingai nei tapyba, sulaukusi Lietuvos ir užsienio dailėtyrininkų dėmesio. Paradoksalu, kad pastaraisiais dešimtmečiais Vaitiekūno kūryba dažniau buvo rodyta ne Lietuvoje, o užsienyje. Tad teko ilgokai palaukti momento, kai savo piešinių archyvą menininkas patikėjo tyrėjams ir atveria Lietuvos visuomenei. 

Kolekcija atspindi įvairų piešinių pobūdį, siužetines linijas, atlikimo technikas. Ji vaizdžiai iliustruoja, jog skirtingi periodai, žanrai ir temos dailininko piešiniuose yra glaudžiai susipynę ir išraiškingai papildo vieni kitus. Vaitiekūno kūryba yra neatsiejama nuo lietuvių etnografijos, mitologijos, pagoniškojo aplinkos prado – jų stebėjimo, interpretavimo ir fiksavimo. Dailininkui būdinga panteistinė pasaulėžiūra, jo darbuose besiverianti įvairiais metafiziniais vaizdų tropais – metaforomis, personifikacijomis, simboliais. Darbuose atsiskleidžia ir dialogas su skirtingų epochų dailės bei literatūros kūriniais, perteikiamas išlavintas filosofinis aplinkos matymas, intuityvus ir skvarbus įžvalgumas – visa tai įkūnija pamatinį Vaitiekūno siekį kurti sveikus ir sielą turinčius kūrinius.

Parodoje ir ją lydinčiame kataloge pristatomi piešiniai, sutelkti iš asmeninio dailininko archyvo, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto ir privačių kolekcijų.

Titanikas