Ieva Daščioraitė ,,Didysis sprogimas" I galerija Akademija

Parodos atidarymas: birželio 1 d. 17 val.

Paroda veiks: 2023 06 01 - 06 17

Kokia įtaką dabartiniams mūsų sprendimams daro istorija, filosofija, fizika, religija? Kaip praeities įvykiai formuoja žmonijos ateitį? Atsakymus į šiuos klausimus lemia požiūris į egzistenciją. Baigiamajame darbe „Didysis sprogimas“ siūloma įsivaizduoti amžinybę, tokią, kuri nuolat keičia pavidalą, įsikūnija materijoje, idėjose. Tokiu atveju galima rasti stabilumą tikėjime, kad pokyčiai yra neišvengiami. O kas, jeigu naujos idėjos nėra visiškai originalios? Galbūt autentiškumo paieškos tėra perdirbtos praeities patirtys? Intaliacijoje kiekvienas kūrinys yra gimęs iš savęs ir vis dar gimdantis naujas užuominas kūrybai. Mintis gali duoti pradžią piešiniui, piešinys gali duoti pradžią skulptūrai. O kartu tai sudaro visumą, pasaulio atvaizdą.

Baigiamasis darbas „Didysis sprogimas“ - tai kvietimas pasivaikščioti po beribę laiko erdvę, kurioje nuolatos vyksta transformacijos. Pradžios tampa pabaigomis, energija virsta materija, praeitis - ateitimi. Pateikiami įvairūs egzistencijos scenarijai, vieni kuriantys patys save, kiti - reikalaujantys sąmoningo žmogaus prisilietimo.

Ieva Daščioraitė (g. 1999) įgijusi Fine Arts Foundation diplomą Anglijoje, University of the Arts London, nuo 2019 metų studijuoja grafiką Vilniaus dailės akademijoje. Kūrėja aktyviai dalyvauja meno projektuose, tarptautiniuose konkursuose, parodose. 2022 metais Kreatoriumo meno erdvės pristatė I. Daščioraitės kūrybą ArtVilnius mugėje, o Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurse menininkei buvo paskirta 3 vieta.

Projekto vadovė: prof. Marija Marcelionytė-Paliukė

Galerija Akademija