Nuo gegužės 1 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Naujųjų rūmų kieme veikia VDA Architektūros vientisųjų studijų programos III k. studentės Birutės Jankauskaitės tarpdisciplininė paroda „#spejaupamatyti“.

Parodoje įveiklinta kolektyvinė patirtis bei dvaro kultūros santykis su žmogumi. Parodai pasirinkti charakteringi dvarų apylinkių gyventojai, kurie yra įamžinti fotografijomis bei garso įrašais.

Ekspozijai pasirinktas netradicinis būdas - 6 kvadratinių metrų šiltnamis.

Autoriai:

„Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste“ tyrimas bei idėja - Birutė Jankauskaitė.
Fotografas - Titas Valionis.
Parodos erdvės - šiltnamio dizainas - Šarūnas Baltrukonis.

Paroda veiks iki liepos 1d. šeštadieniais 15- 8 val., VDA Vilniaus fakulteto Naujųjų rūmų kieme, Malūnų g. 5, Vilnius.


Paroda paremta tyrimo: „Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste“ rezultatais.

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Šis tyrimas aktualizuoja nykstančią dvarų architektūrą bei įtraukia toli nuo miesto centro įsikūrusias bendruomenes į kultūrinę veiklą. Šiuo projektu siekiama išanalizuoti Apytalaukio, Terespolio ir Aristvaėlės dvarų padarytą įtaką vietos benruomenių mikroklimatui bei kolektyvinei patirčiai. Ištirti skirtingų paveldo architektūros pastatų būklės bei privatizacijos reikšmę bendruomenėms įsiskūrusioms netoli jų. Tyrimo pabaigoje kartu su vietos bendruomenių autentiška patirtimi įveiklinti kiekvieną iš trijų dvarų, surengiant parodas.