APIE ŽMONES I Tapyba iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių

09-01–10-31

Baltasis koridorius, II aukštas, VDA Senieji rūmai (Maironio g. 6, Vilnius)

Šios parodos idėją ir antraštę inspiravo žymios latvių eseistės ir kultūros filosofės Zentos Maurinios (1897-1978) Knyga apie žmones ir daiktus“. Kaip dar 1936 metais atsiradusio teksto įvade pažymėjo rašytoja, „ <...> šion knygon aš sunešiau akmenis tai didžiulei katedrai, kurią statau nuo pat savo sąmoningo gyvenimo pradžios ir kurios vardas yra Žmogus“. Kaip mūsų dienų požiūriu patetiškai beskambėtų, tačiau Dailės akademija taip pat yra savotiška Katedra, o jos statytojai – studentai ir dėstytojai, kiekvienas iš jų sumūrijantis savąjį akmenį ar plytą.

Iš VDA muziejaus (priminsime, kad šis institucinis padalinys funkcionuoja Maironio gatvės trečiuoju numeru pažymėtame  Akademijos korpuse, administruodamas ir parodų salių „Titanikas“ veiklą) pristatoma tapybinė kolekcija tegul ir fragmentiškai, vos ne eseistiniu principu pristato skiringoms kartoms ir epochoms atstovaujančių dailės studentų požiūrį į žmogų. Nesvarbu – ar slogaus stalininio spaudimo metu, ar sovietinės stagnacijos laikais, ar tautinio Atgimimo laikotarpiu, ar į(si)tvirtinus Nepriklausomybei, - taip pat besikeičiant dėstymo metodikoms ir meno madoms, žmogus visuomet buvo (tikėtina – ir bus) pagrindine tapybinio matymo ir mąstymo tema. Per antropomorfinę figūrą, figūras jas studijuojantys spręsdavo ir sprendžia skirtingus uždavinius ir tikslus. Kai kuriais atvejais svarbus  yra portretuojamojo atpažįstamumo aspektas, kartais – nuotaika, charakterio perteikimas, galop – koncpetualus naratyvas... Tačiau visuomet sprendžiama ir formali, plastinė problematika (spalva, pustonis, potėpio kultūra) – aktualumo neprarasianti tol, kol egzistuos pati tapyba.

 

Parodos rengėjai: Vidas Poškus, Rusnė Šimulynaitė

Baltasis koridorius, Maironio g.6