Projektinė veikla

Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 16 870,00
Atsakingas asmuo Jolita Liškevičienė
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Mikalojus Kristupas Chaleckis (~1589–1653) rašė lotyniškai ir lenkiškai, apie 12 metų studijavo užsienyje, ėjo diplomatinę tarnybą, 18 kartų buvo deleguojamas į Seimą. Pasižymėjo Livonijos kare, buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginklininkas, užėmė kitus aukštus LDK valstybės postus, vėliau jų atsisakė, skyrė laiko rašymui. Žinomi du jo parašyti ir emblemomis iliustruoti veikalai. Tai embleminio pobūdžio ir religinio meditacinio turinio knygelė Allegoriae, albo kwiecia módł gorących („Alegorijos, arba karštų maldų žiedai“), Vilnius: Mamoničių spaustuvė, 1618 ir Švč. Mergelei Marijai skirtas maldynas Binarius Chalecianus, sive duo manipuli liliorum („Chaleckio dvinaris, arba dvi lelijų puokštės“), Vilnius: Bazilionų spaustuvė, 1642.

Projektu siekiama išversti į lietuvių kalbą ir išanalizuoti leidinius, rekonstruoti to laikotarpio didiko mąstymą ir jo sukurtą bei emblemomis pateiktą tikėjimo išpažinimo apmąstymą. Tyrimo siekis yra atskleisti tokio pobūdžio leidinių tikslus, įvertinti juos tikėjimo išpažinimų fone, apibūdinti juos katalikiškų ir asmeninių maldynų kontekste, taip pat atskleisti iliustracijų sukūrimo šaltinius, jų raižytojus (dailininkus), kokiais pirmavaizdžiais buvo remtasi kuriant vieną ir kitą leidinio iliustraciją ir jų turinines prasmes, atskleisti to meto Lietuvos spaustuvių kontekstą. 

Projekto galutinis rezultatas – knyga su šaltinio vertimais. 

PROJEKTO DALYVIAI

Dalyviai: dr. Jolita Liškevičienė (vadovė), dr. Ona Daukšienė, dr. Tomas Veteikis.