• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Acta Academiae Artium Vilnensis

  Projekto būsena Įgyvendinama
  Skirtas finansavimas 19 085,00
  Atsakingas asmuo Algė Andriulytė
  Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2016-2018 m.
  Projektų portfelis Mokslo projektų portfelis

  Acta Academiae Artium Vilnensis (arba AAAV) – periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau išspausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis. 

  Leidinį pagal „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos
  2016–2024 metų programą“ finansuoja Lietuvos mokslo taryba,
  sklaidos projekto finansavimo sutarties Nr. LIP-070/2016

  Straipsniai vertinti dviejų recenzentų
  Straipsniai įtraukti į EBSCO Publishing sąrašą

  Daugiau informacijos čia.