Pratęsiamas podoktorantūros stažuočių paraiškų teikimo terminas

Lietuvos mokslo taryba pratęsia 2024–2026 m. podoktorantūros stažuočių kvietimo paraiškų teikimo terminą.

Paraiškas galima teikti iki š.m. birželio 14 dienos 16.00 val. Paraiškas peržiūrai projektų skyriui prašome atsiųsti iki birželio 7 d.

Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia (projekto finansavimo sutarties pasirašymo data) – ne vėlesnė negu 2024 m. rugsėjo 13 d.

Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje. Stažuotės vadovas - vykdančiojoje institucijoje dirbantis mokslininkas ar menininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo vykdomam mokslo (meno) tiriamajam darbui. 

Vykdančioji institucija turi būti kita nei ta, kurioje stažuotojas parengė daktaro disertaciją.

Privaloma sąlyga pareiškėjams – bent mėnesio trukmės stažuotė užsienio mokslo ir studijų institucijoje siekiant plėsti tyrėjų akiratį, keistis gerąja praktika ir dalintis ja su užsienio kolegomis.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja stažuotojo darbo užmokestį, išlaidas prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti ir netiesiogines išlaidas. Projekto biudžetas turi būti planuojamas visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams. Vienam projektui skiriama iki 120 000 eurų dvejiems metams. Netiesioginės išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. projekto išlaidų sąmatoje numatytų tiesioginių išlaidų sumos. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos į projekto išlaidų sąmatą neįtraukiamos.