Podoktorantūros stažuotės augalininkystės, žemės ūkio ir maisto biotechnologijų moksliniams tyrimams 2024 m.

Kvietimo pradžia: 2024 m. birželio 21 d.

Kvietimo pabaiga: 2024 m. rugpjūčio 21 d., 14:00 (CEST)

Rezultatų paskelbimas - 2024 m. gruodžio mėn.

Tikslas

Kviečiamos teikti paraiškas dėl individualių stipendijų, skirtų remti podoktorantūros mokslininkus, atliekančius išskirtinius mokslinius tyrimus augalų mokslo, žemės ūkio* ir maisto biotechnologijų srityse.

Stipendijos tikslas – suteikti galimybę jauniems mokslininkams plėtoti savo nepriklausomą mokslinių tyrimų sritį. Stipendijos bus mokamos stažuotėms universitete ar kitoje ne pelno mokslinių tyrimų institucijoje, įsikūrusioje Danijoje, Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje arba Švedijoje.

Siūlomi tyrimai turėtų spręsti pagrindinius augalų, žemės ūkio ir maisto biotechnologijų mokslo iššūkius, susijusius su tvaraus žemės ūkio ir maisto gamybos plėtra. Tyrimas turėtų būti grindžiamas gyvybės mokslų tyrimų disciplinomis. turėti aiškią ir strateginę perspektyvą, siekti pagerinti tvarumą ir galimus sprendimus.

*Žemės ūkis čia apibrėžiamas kaip žemdirbystė ir augalų auginimas, įskaitant miškininkystę.

Neišskirtinis prioritetinių sričių sąrašas:

 • Didelio produktyvumo, atsparumo ir efektyvaus išteklių naudojimo augalų, skirtų maistui, pluoštui, medžiagoms, kurui ir energijai, cheminėms medžiagoms arba klimato kaitai švelninti, kūrimas.
 • Mikroorganizmų naudojimas, siekiant pagerinti tvarumą visoje vertės grandinėje nuo pirminės žemės ūkio gamybos iki galutinio produkto.
 • Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sistemų, pasižyminčių didesniu produktyvumu, apyvartumu ir biologine įvairove bei turinčių minimalų poveikį aplinkai ir klimatui, kūrimas.
 • Tvarių augalų, mikroorganizmų ir grybų sudedamųjų dalių ir maisto produktų, turinčių aukštą funkcionalumą ir organoleptinę kokybę, kūrimas. Siūlomuose tyrimuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama technologiniams maisto mokslo ir biotechnologijų aspektams, su mityba ir sveikata susiję aspektai gali būti svarstomi tik ribotai.
 • Sudedamųjų dalių, gautų iš tikslios fermentacijos, grybų, dumblių, vabzdžių ir ląstelinio žemės ūkio, naudojimas maisto gamybai.
 • Metodų ir technologijų kūrimas, įskaitant tuos, kuriuos skatina duomenų mokslas, kurie įgalina ir remia tvarų žemės ūkį ir maisto gamybą. Didelė dalis siūlomų tyrimų turėtų išnagrinėti naujo metodo ar technologijos panaudojimą numatytam pritaikymui.

Programa rems:

 • Tyrimus, skirtus gyvuliams, gyvulininkystės prekėms ir pašarams.
 • Tyrimus, skirtus akvakultūrai arba iš jos išvestoms prekėms.
 • Tyrimus, susijusius su jų pagrindiniu mitybos komponentu ir klinikiniais tyrimais.

Projektai, skirti farmacijos ir terapijos produktams, turėtų pateikti paraiškas Novo Nordisk fondo biomokslų ir pagrindinės biomedicinos komitetui, o pasiūlymai, skirti pramoninei biotechnologijai ir aplinkos biotechnologijai, turėtų būti pateikti Novo Nordisk fondo pramoninės biotechnologijos ir aplinkos biotechnologijų komitetui.

Finansavimas

Podoktorantūros stažuotės laikotarpis gali būti nuo 1 iki 3 metų, iš kurių bent 1 metus privaloma stažuotis Šiaurės šalių priimančioje institucijoje. Stipendijos trukmė turėtų atspindėti tiriamosios veiklos laikotarpį.

Išlaidoms, įskaitant paties stipendijos gavėjo atlyginimą ir tiesiogines projekto išlaidas, galima finansuoti iki 1 mln. Danijos kronų per metus. Gali būti įtraukta papildoma iki 100 000 Danijos kronų suma, skirta padengti išlaidas, susijusias su ilgesniu nei 6 mėnesius trunkančiu moksliniu tyrimu užsienyje.

Pareiškėjas privalo:

 • turėti mokslų daktaro laipsnį arba lygiavertį laipsnį, įgytą per 6 metus nuo paraiškos pateikimo termino,
 • arba būti doktorantu/e, kuris/i apgins disertaciją iki 2025 m. balandžio 1 d.

Teikdami paraišką, pareiškėjai turi pateikti priimančiosios Šiaurės šalių institucijos laišką ir kitų stipendiją remiančių institucijų paramos laiškus.

Paraiškų teikimo procesas

Paraiškos turi būti užpildytos ir pateiktos naudojant NNF paraiškų teikimo sistemą. Papildoma informacija apie kvietimą, bus pateikta iki 2024 m. birželio 21 d.