Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas podoktorantūros stažuočių projektams finansuoti

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2024–2026 m. podoktorantūros stažuotes ir kviečia stažuotojus kartu su vykdančiąja institucija dalyvauti konkurse. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 31 d. Kvietimą teikti paraiškas rasite čia.

Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia (projekto finansavimo sutarties pasirašymo data) – ne vėlesnė negu 2024 m. rugsėjo 13 d.

Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje. Stažuotės vadovas - vykdančiojoje institucijoje dirbantis mokslininkas ar menininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo vykdomam mokslo (meno) tiriamajam darbui. 

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Vykdančioji institucija turi būti kita nei ta, kurioje stažuotojas parengė daktaro disertaciją.

Projekto biudžetas turi būti planuojamas visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams. Netiesioginės išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. projekto išlaidų sąmatoje numatytų tiesioginių išlaidų sumos. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos į projekto išlaidų sąmatą neįtraukiamos. Vienam projektui skiriama iki 120 000 eurų. Šiemet iš viso konkursui skirta 8,5 mln. eurų.

Kviečiame teikti paraiškas! VDA projektų skyriaus kolektyvas yra visada pasirengęs Jums padėti.