Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2024–2025 m. podoktorantūros stažuotes ir kviečia stažuotojus kartu su vykdančiąja institucija dalyvauti konkurse. Tyrimo vadovas gali būti mokslo (meno) daktaro laipsnį turintis mokslininkas arba pripažintas menininkas. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d. Kvietimą teikti paraiškas rasite čia.

Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia – ne anksčiau nei 2024 m. sausio 15 d. Projekto biudžetą sudaro stažuotojo darbo užmokestis, išlaidos autoriniams darbams, prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui ir netiesioginės išlaidos (iki 10 proc.). Vienam projektui skiriama iki 100 000 eurų. Šiemet iš viso konkursui skirta 10 mln. eurų.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Vykdančioji institucija turi būti kita nei ta, kurioje stažuotojas parengė daktaro disertaciją.

Mokymai pareiškėjams planuojami 2023 m. rugpjūčio 24 dieną. Projektų skyriaus vedėja Irena Turčinavičienė VDA bendruomenės nariams mokymus organizuos rugsėjo mėnesį. 

2022 m. LMT suteikta finansavimo galimybe pasinaudojo 196 pareiškėjai.