Lietuvos kultūros taryba kviečia teikti paraiškas nacionaliniam paviljonui Venecijos architektūros bienalėje.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gruodžio 7 d.

Programos tikslas - pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse. 

Finansuojama veikla - nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje.

Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 18-oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2022 m. ir įgyvendinti projektą 2023 m.

Galimi pareiškėjai:

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos:

Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.

Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu.

Siūloma, kad ekspozicijos plotas neviršytų 200 m².

Projektų konkursui juridinis asmuo turi pateikti:

1. Užpildytą paraiškos formą;

2. Išsamią informaciją apie projekto idėją, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotiną techninę įrangą ir kitas priemones ir įrangą;

3. Ekspozicijos brėžinį / eskizą (ne didesnis nei A3 formatas);

4. Informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;

5. Projekto įgyvendinimo veiksmų planą;

6. Informaciją apie juridinio asmens architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas;

7. Projekte dalyvaujančio (-ių) menininko (-ų) kūrybines biografijas;

8. Duomenis apie projekto kuratorių (-ius);

9. Duomenis apie projekto komisarą;

10. Pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;

11. Užpildytą viso projekto sąmatos formą;

12. Informaciją apie papildomus finansinius šaltinius projektui įgyvendinti (pridėti projekto rėmėjų raštiškus įsipareigojimus su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Daugiau informacijos:

https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=631