LMT kviečia studentus pretenduoti į papildomas vasaros mokslinės praktikos vietas

Lietuvos mokslo taryba (LMT), atsižvelgdama į dar likusias laisvas vietas vasaros mokslinės praktikos konkurse, skelbia papildomą kvietimą studentams teikti paraiškas ir pasinaudoti galimybe vasarą praleisti vykdant mokslinius tyrimus ir gilinant analitinius, mokslinius gebėjimus. Studentai LMT paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninėje sistemoje https://projektai.lmt.lt/ teikti motyvacinius laiškus, gyvenimo aprašymus ir kitą informaciją gali iki birželio 19 d. 16 val. Praktikų vadovai atsirinkti po vieną tinkamiausią studentą galės iki birželio 21 d. 16 val.

Iki birželio 8 d. LMT studentų vasaros praktikos konkurse dalyvavusių praktikos temų vadovai rinkosi jiems tinkamiausius ir labiausiai motyvuotus studentus. Iš viso jau atrinkti 248 studentai, praktiką atliksiantys 18-oje Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Likusios dar 28 laisvos temos, kurias pasirinkę studentai gali gauti finansavimą atliekant praktiką atrinktoje vietoje. Praktika vyks liepos – rugpjūčio mėn., o studentams bus suteikta 2 000 eurų stipendija (po 1 000 Eur per mėnesį).
Teikiant paraiškas svarbu žinoti:

  • į vieną temą pretenduoti gali iki 7 studentų;
  • studentas, pretenduodamas į papildomą vasaros praktikos vietą gali rinktis tik vieną iš siūlomų temą. Likusios laisvos temos matomos prisijungus LMT elektroninėje sistemoje https://projektai.lmt.lt/;
  • https://projektai.lmt.lt/ taip pat užpildoma prašoma informacija bei pateikiama: gyvenimo aprašymas, pažyma apie studijų rezultatus, motyvacinis laiškas;
  • praktikas gali atlikti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie šiuo metu yra paskutiniųjų kursų studentai;
  • studento paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti lygus 8,0 arba didesnis. Tais atvejais, kai į vasaros praktikos vietą pretenduoja studentas iš užsienio mokslo ir studijų institucijos, paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi atitikti bent 80 proc. maksimalaus toje užsienio mokslo ir studijų institucijoje taikomo įverčių svertinio vidurkio;
  • studentas įsipareigoja pasibaigus vasaros praktikai dalyvauti LMT organizuojamoje konferencijoje, kurios metu pristatys pranešimą (žodinį arba stendinį) praktikos metu atlikto tiriamojo darbo pagrindu.

Plačiau apie vasaros praktiką ir galimybę gauti jai finansavimą skaitykite čia.
Prašymo pildymo instrukciją rasite čia.