Lietuvos mokslo taryba skelbs specialų paraiškų konkursą įdarbinti Ukrainos tyrėjus Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba inicijavo specialią priemonę finansuoti Ukrainos tyrėjų mokslinę veiklą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas įdarbinti Ukrainos tyrėjus bus skelbiamas balandžio 4 d.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Romas Baronas: „Reiškiame palaikymą Ukrainos tyrėjams ir kviečiame Lietuvos mokslo ir studijų institucijas sudaryti sąlygas Ukrainos tyrėjams, kurie dėl karo veiksmų Ukrainoje sukeltos geopolitinės situacijos, pasitraukė iš šalies, tęsti mokslinę veiklą Lietuvoje“.

Taryba iš šiais metais jai numatytų biudžeto asignavimų skirs 1,5 mln. eurų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įsteigti mokslo darbuotojų pareigybes ir įdarbinti Ukrainos mokslininkus ir doktorantus. Parama būtų teikiama ir jau nuo karo pradžios Lietuvoje Ukrainos tyrėjus įdarbinusioms institucijoms. Lėšos būtų skiriamos Ukrainos mokslininkų bei tyrėjų darbo užmokesčiui bei su juo susijusių mokesčių kompensavimui.

Įdarbinamas Ukrainos tyrėjas privalės turėti Registracijos migracijos departamente kortelę (dėl leidimo gyventi humanitariniu pagrindu) arba ją atitinkantį dokumentą, išduotą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.