Lietuvos kultūros tarybos projektų ataskaitų teikimas

Informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba siekdama optimizuoti ataskaitų pateikimą tęsia Elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (LKT IS) atnaujinimo ir papildomų funkcionalumų įdiegimo darbus, kurie nuo š. m. birželio mėn. buvo sustabdyti dėl sistemos demonstracinės versijos palaikymo gedimų. Atnaujinta LKT IS leis kultūros ir meno organizacijoms projektų įvykdymo rezultatų ir finansinę ataskaitas pildyti ir teikti elektroniniu būdu.

„Lietuvos kultūros tarybos e. sistema pradėta kurti dar 2015 metais ir savo trukme, metamorfozėmis bei eigos viražais panašėja į epinį procesą. Džiaugiamės, kad šių metų pradžioje pradėjo veikti finansavimo sutarčių sudarymo funkcija, o šiuo metu intensyviai vyksta paskutinis e. sistemos struktūrinio elemento diegimo etapas, susijęs su ataskaitų teikimu. Ne viską pavyko įgyvendinti taip lanksčiai, kaip planavome ir ne viską pavyko pasiekti laiku. Mus ribojo daug įvairių aspektų, nepaisant kurių stengiamės ir projektų vykdytojams, ir projektų administratoriams suteikti kuo geresnes e. paslaugas pagal turimas galimybes. Apgailestaujame dėl užtrukusio proceso, tikimės supratimo ir kantrybės, susidūrus su galimais nesklandumais.“, - teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Planuojama, kad projektų ataskaitas bus galima teikti nuo spalio 3 d.

Kultūros ir meno organizacijos, įgyvendinančios 2022 m. finansuotus projektus, ataskaitas Lietuvos kultūros tarybai turės pateikti per 10 darbo dienų nuo finansavimo sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., išskyrus projektų teikimo gairėse aptartas išimtis (83 ir 84 punktuose). Taigi, atsiskaityti už projektus, kurių pabaigos data – iki spalio 2 d. arba už tuos, kurie jau yra įgyvendinti ir pasibaigę, bus galima iki spalio 17 d.

Lietuvos kultūros tarybos administracija nuolat stebi kultūros ir meno organizacijų situaciją, konsultuoja projektų vykdytojus ir stipendininkus veiklų įgyvendinimo klausimais, tad kilus sunkumams įgyvendinant kūrybines stipendijų veiklas ar kultūros ir meno projektus, raginame nedelsiant kreiptis į sričių ir programos kuratorius.