Lietuvos kultūros taryba skelbia 2025 m. finansavimo konkursus

Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2025 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos kultūros programų ir meno sričių konkursams iki rugsėjo 9 d. (imtinai). 

Norintys teikti paraiškas, pareiškėjai VDA projektų skyriui turi atsiųsti prašymą ir paraišką su sąmata peržiūrai iki rugpjūčio 30 d.

Seminaras pareiškėjams 

Visi 2025 m. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo pokyčiai birželio 27 d. pristatyti nuotoliniame „LKT seminare: 2025 m. finansavimas“. Seminaro įrašą galima žiūrėti Lietuvos kultūros tarybos „Facebook“ paskyroje ar „YouTube“ platformoje

Rengiant ir planuojant paraiškas svarbu įsigilinti į:

  • Idėją
  • Gaires
  • Programų finansavimo sąlygas
  • Paraiškos formą
  • Vertinimo kriterijus
  • Planuoti partnerių/rėmėjų indėlį (dalyviai, partneriai ir rėmėjai įvardijami tik jiems neprieštaraujant)
  • Projektą įgyvendinti iki ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 20 dienos

Teikiant paraiškas svarbu pridėti privalomus ir papildomus dokumentus, projekto vadovo profesinės veiklos aprašymus, planuojamo išleisti leidinio ištrauką (3-4 psl. apimties), iliustracijų pavyzdžius (iliustruoto leidinio atveju), vertimu pavyzdžius (verstinio leidinio atveju), nuorodą į įrašus (garso ir (ar) vaizdo leidybos atveju), dokumentų vertimus lietuvių kalba (notaro tikrumo liudijimas nėra reikalingas). Jei rengiant paraišką yra žinoma planuojamo leidinio apimtis ir lankų skaičius – nurodyti paraiškoje.