Lietuvos kultūros taryba paskyrė 4,4 mln. eurų finansavimą meno sričių projektams

Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą meno sritims. Finansavimas skirtas 344 dešimties meno sričių projektams. Finansuotoms kūrybinėms iniciatyvoms pirmajame šių metų finansavimo etape paskirstyta 4,4 mln. eurų.

Architektūros projektams paskirta 260 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas publikacijoms, architektūros renginiams ir festivaliams, kūrybinėms dirbtuvėms, objektų skenavimui. Lietuvos kultūros ekspertų teigimu, finansuoti projektai sustiprins architektūros lauką Lietuvoje. Iš viso finansuota 16 iniciatyvų.

Dizaino srities projektams šiemet skirta 160 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas kontekstualaus dizaino, juvelyrikos, leidybos, mados dizaino projektams. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti projektai skatins informacijos apie dizainą sklaidą Lietuvoje ir stiprins įvaizdį užsienyje. Iš viso finansavimas skirtas 10 dizaino projektų.

Dailės srities projektams šiemet paskirstyta 394 tūkst. eurų. Tarp 31 dailės projekto daugiausia parodos, meno ir menotyros tyrimai (konferencijos), bei leidiniai. Pasak Lietuvos kultūros ekspertų, tikimasi, kad finansuoti projektai skatins kūrėjų profesionalumą ir kels meninę jų kūrinių kokybę, sukurs sąlygas platesniam kontekstualiam požiūriui į meno procesus.

Tarpdisciplininio meno iniciatyvoms paskirstyta 356 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas parodoms, menininkų rezidencijoms, meno ir kūrybos sklaidos, kritikos ir distribucijos platformoms, meniniams leidybiniams projektams. Finansavimas skirtas 22 tarpdisciplininio meno iniciatyvoms. Finansuoti projektai, pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, užtikrins įvairių kartų lietuvių ir užsienio menininkų kūrybos sklaidą ir tarpdisciplininio meno prieinamumą visuomenei. Be to, pasak ekspertų, per parodas, menines intervencijas ir meninius leidybinius projektus viešojoje sąmonėje aktualizuojami svarbūs socialiniai, politiniai, kultūriniai klausimai, sudaromos viešosios platformos jų apmąstymui ir aptarimui, o per konkrečių tarpdisciplininių projektų įgyvendinimą formuojamas gilesnis suvokimas apie meno ir mokslo sintezės kuriamas galimybes.

Fotografijos srityje finansavimas skirtas 16 iniciatyvų. Finansavimas skirtas parodoms, albumų leidybai, edukaciniams projektams, rezidencijoms, tarpdisciplininės kūrybos iniciatyvoms. Fotografijos projektams iš viso paskirstyta beveik 237 tūkst. eurų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, tikimasi, kad finansuotos iniciatyvos Lietuvos fotografijos šiandieninę raidą ir jos istorijos sampratą glaudžiau susies su tarptautiniu kontekstu, užtikrins aukščiausios, tarptautinio lygmens meninės kokybės fotografijos pristatymą Lietuvoje ir sukurs tęstinumo galimybes svarbioms Lietuvos fotografijos tradicijoms ir reikšmingiems šiandienos procesams.

Literatūros srityje finansavimas daugiausia skirtas knygų leidybos projektams: nuo poezijos iki dramaturgijos, nuo literatūros suaugusiems iki knygų mažiesiems skaitytojams. Taip pat finansuoti renginiai ir festivaliai bei kritinėms refleksijoms skirti projektai. Finansavimas skirtas 95 literatūros srities iniciatyvoms. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti projektai, palaikys literatūros pasaulio gyvybingumą ir paskatins įvairių žanrų kūrinių raidą. Iš viso literatūros projektams paskirstyta 595 tūkst. eurų.

Muzikos srities projektams paskirstyti 1 mln. 121 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas koncertams, konkursams, muzikos natų ir įrašų leidybai, kritinėms refleksijoms, edukaciniams renginiams, kūrybinėms iniciatyvoms. Iš viso finansuoti 64 projektai. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, tikimasi, kad finansuoti projektai paskatins šiuolaikinės muzikos repertuaro atlikimo ir pristatymo atsinaujinimą, naujų kūrinių, tekstų sukūrimą.

Šokio srities projektams šiais metais paskirta 368 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas šokio sklaidai regionuose, kritinėms refleksijoms, naujų kūrinių sukūrimui, taip pat šokio tyrimams. Finansuotos šokio srities iniciatyvos įtraukia skirtingus regionus, skatina bendradarbiavimą tarp įstaigų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti projektai apims skirtingus Lietuvos regionus, per šokio veiklas puoselės integraciją ir įtraukį.

cirko srities projektams šiemet paskirstyta 131 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas įvairių žanrų ir disciplinų cirko spektaklių sukūrimui ir sklaidai, festivaliams, socialiniams ir edukaciniams projektams. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti projektai užtikrins žanrų įvairovę, skatins projektinių veiklų tęstinumą.

Teatro srities projektams paskirstyta 790 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas spektaklių sklaidai, scenos meno refleksijoms, teatro festivaliams regionuose, edukaciniams projektams ir naujų spektaklių sukūrimui. Iš viso finansavimas skirtas 60 teatro srities iniciatyvų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti sklaidos regionuose projektai suteiks galimybes plačiajai visuomenei pamatyti kokybiškus, profesionalius spektaklius skirtus įvairioms amžiaus grupėms. Taip pat, tikimasi, kad finansuoti edukaciniai projektai kels teatro srities profesionalų kompetencijas, o jauniesiems teatro menininkams skirti projektai sukurs galimybes kurti naujų profesionalų kartai.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro  pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.