Lietuvos kultūros taryba kviečia tapti ekspertais

Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno bendruomenės narius prisidėti užtikrinant efektyvų ir sklandų kultūros ir meno projektų finansavimą ir tapti mūsų ekspertais. 

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazėje yra beveik 200 kultūros, beveik 200 meno ir kitų kultūros sričių žinovų, kurių didžiosios dalies kadencija baigiasi kitų metų pradžioje. Todėl labai laukiame įvairių kultūros, meno, mokslo, autorinių ir gretutinių teisių, komunikacijos, kultūros ir tarptautinių projektų vadybos, socialinės integracijos ir kitų sričių ekspertų prisijungiant, papildant ir sustiprinant Lietuvos kultūros tarybos ekspertų bendruomenę. 

Priėmus Lietuvos kultūros tarybos įstatymo pataisas, buvo ne tik atnaujintas kultūros ir meno projektų finansavimo modelis, bet ir praplėstos galimybės dalyvauti ekspertų atrankoje. Tad nuo šiol Lietuvos kultūros tarybos ekspertais gali tapti ir įstaigų vadovai (jei tokių ekspertų vadovaujamos įstaigos teiks paraiškas finansavimui, jie negalės vertinti tų meno sričių ar kultūros programų, kurių konkursams pateiktos jų vadovaujamų įstaigų paraiškos). 

Ekspertų darbas

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo atrinkti pretendentai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės kultūros programų, meno sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl paraiškos vertinimo. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Reikalavimai pretendentams:
– aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba meno kūrėjo statusas;
– ne mažesnė kaip 3 metų praktinė profesinės veiklos patirtis su anketoje nurodyta(-tomis) kompetencija(-omis) susijusioje srityje;
– nepriekaištinga reputacija.

Ekspertais negali tapti:
– iš Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazės pašalinti ekspertai (jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai);
– dvi kadencijas iš eilės dirbę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai.
– Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Kaip dalyvauti konkurse:
Užpildykite elektroninę atrankos anketos formą 
Turite sulaukti laiško, patvirtinančio, kad ji priimta.
Anketas vienu kartu užpildyti ir pateikti galima iki 2022 m. sausio 7 d. 23.59 (Lietuvos laiku). 

Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 2 kompetencijas, atitinkančias Jūsų turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kompetencijų sąrašas

Sutarčių pasirašymas:
Ekspertai antrenkami dvejų metų kadancijai, su jais bus sudaromos metinės atlygintinų paslaugų sutartys. Remiantis viešųjų pirkimų reglamentavimu, prieš pasirašant ekspertinių paslaugų teikimo sutartį, bus prašoma pateikti papildomus dokumentus (nepriekaištingą reputaciją patvirtinančią neteistumo pažymą ir pažymą, kad neturite įsiskolinimų valstybei).

Susiję dokumentai:
Ekspertų atrankos aprašas
Ekspertų darbo reglamentas
Lietuvos kultūros tarybos narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarka

Kilus klausimams kreipkitės:
Agnė Silickaitė
Vyresnioji patarėja
Tel. +370 686 75 793
El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt