Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2022 metų paramai už studijų rezultatus gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2021 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Kvietimo lėšos: apie 130 000 EUR.

Paramos dydis - bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą.

Bendros nuostatos: Doktoranto studijos neturi baigtis 2022 metų I ketvirtį. Doktorantai, 2018, 2019, 2020 ir (ar) 2021 metais gavę paramą už akademinius pasiekimus ir (ar) studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo)

Išsamesnė informacija:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-609