Kvietimas individualaus mobilumo stipendijai gauti


Iki 2024 m. gegužės 31 dienos vyksta "Culture Moves Europe" kvietimas individualaus mobilumo stipendijai gauti. Kvietimas skirtas menininkams ir kultūros specialistams, dirbantiems muzikos, literatūros, architektūros, kultūros paveldo, dizaino ir mados dizaino, vizualiųjų menų ir scenos menų sektoriuose.

Menininkams ir kultūros specialistams teikiama parama įgyvendinti projektą su pasirinktu partneriu kitoje "Kūrybiškos Europos" (Creative Europe) projekto šalyje, kuri nėra jų gyvenamoji šalis. Partneris gali būti, pavyzdžiui, kolega menininkas, organizacija ar vieta kitoje šalyje. Teikdami paraišką pareiškėjai turi pateikti bendradarbiavimo įrodymus. Ši mobilumo stipendija negali būti naudojama anksčiau sukurtiems darbams pristatyti. Projektai, kuriuose siūloma surengti anksčiau sukurto kūrinio parodą ar spektaklį, nebus svarstomi. 

Galimos partnerių šalys projektams įgyvendinti : Airija, Albanija, Armėnija, Austrija, Belgija, Bosnia ir Hercgovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Juodkalnija, Kipras, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Sakartvelas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Makedonija, Švedija, Tunisas, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Paraiškas galima teikti individualiai arba ne didesnėmis kaip 5 asmenų grupėmis. Projekto trukmė: 7-60 dienų pavieniams asmenims ir 7-21 dienos grupėms. Projekto trukmė atitinka dienų, praleistų partnerio šalyje įgyvendinant projektą, skaičių. 

Dotacija skiriama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, be to, atsižvelgiant į individualią dotacijos gavėjų situaciją, galima gauti papildomų priemokų (pavyzdžiui, renkantis tvarius kelionės metodus). Dienpinigiai: 75 EUR vienam asmeniui per dieną. Tai parama apgyvendinimui, maistui, įrangos nuomai, vietiniam transportui ir kt. Kelionės išlaidoms padengti skiriama: kelionės atstumas iki 5 000 km: 350 EUR vienam asmeniui kelionei į abi puses; kelionės atstumas virš 5 000 km: 700 EUR asmeniui į abi puses.

Projektu turėtų būti siekiama 2 iš šių tikslų:

  • Tyrinėti: atlikti kūrybinius ir meninius tyrimus, tirti, įkvėpti ir dirbti konkrečia tema arba pagal naują koncepciją.
  • Kurti: įsitraukti į kūrybinį procesą, kuriuo siekiama sukurti naują meno ir (arba) kultūros kūrinį.
  • Mokytis: tobulinti dalyvių kompetencijas ir įgūdžius per neformalųjį mokymąsi arba bendradarbiavimą su specialistu.
  • Užmegzti ryšius: plėtoti profesinį tinklą, stiprinti dalyvių profesinį tobulėjimą, užmegzti ryšius su nauja auditorija.

Projektų atrankos vertinimo kriterijai:

  • Pareiškėjo (-ų) tikslas ir priežastys, kodėl mobilumas yra aktualus.
  • Tinkamai suplanuotas projektas (su tarptautiniu partneriu, trukmė).
  • Ilgalaikis teigiamas projekto poveikis.
  • Atsižvelgimas į tvarumo aspektus (pvz., transporto priemonės, naudojamos medžiagos ir pan.).

Svarbu: Atkreipkite dėmesį, kad šios stipendijos taisyklės leidžia keliauti tik į vieną vietą ir mobilumas negali būti nutrauktas. Mobilumo projektas gali būti įgyvendinamas bet kuriuo metu per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo, tačiau rekomenduojama paraiškas pateikti likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki mobilumo pradžios.

Daugiau informacijos apie kvietimą: https://culture.ec.europa.eu/calls/second-call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals?etrans=lt