• Naujienlaiškis
  • 2019 m. kvietimas dėstytojams, menininkams, mokslininkams ir projektinės veiklos vykdytojams

    Kviečiame VDA dėstytojus, menininkus, mokslininkus ir projektų vykdytojus teikti paraiškas VDA MMP (meno ir mokslo projektų) fondo paramai gauti. 

    Pirmasis paraiškų teikimo laikotarpis 2019 m. vasario 6 d. – 2019 m. kovo 1 d. Antrasis teikimo laikotarpis bus skelbiamas preliminariai gegužės mėnesį.

    Paraiškos teikiamos 2019 metų meninei, mokslinei ir projektinei veiklai remti. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką. Iš šio fondo neremiama studentų veikla. Galimas paramos dydis nuo 100 iki 1000 EUR. Pirmumo teise finansuojamos paraiškos skirtos tarptautiniams projektams, taip pat projektams, kurių tolesnis finansavimas tikėtinas Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos ir kituose fonduose ir kurie atneš Akademijai balus ir lėšas už meninę, mokslinę ir projektinę veiklą.

    MMPF paraiškų pildymas