< EN below >

“ID_tentity” - Lodzės kino mokyklos ir Vilniaus dailės akademijos studentų tarpdisciplininio meno paroda.
Renginys

Yra daugybė būdų save apibrėžti. Kiekvienu iš jų bandoma atsakyti į tokius klausimus kaip: kas aš esu? Kuo aš noriu būti ir kodėl? Ar mane apibrėžia kokia nors priklausomybė ar atskirtis, panašumai į kitus ar skirtumai? Ar mano tapatybė yra susiformavusi ir pasiruošusi būti atrasta? O gal tai kažkas, ką reikia nuolat kurti ir pergalvoti visą gyvenimą?
Krizių metu tokie apmąstymai sustiprėja, o fizinė ir emocinė izoliacija kelia sumaištį. Mūsų kasdienė veikla ir mintys atgręžti į save. Klausimai, susiję su mūsų pačių tapatybe, dabar skamba visiškai kitaip.
Lodzės kino mokyklos fotografijos studentai, bendradarbiaudami su Vilniaus dailės akademijos studentais, surengė parodą, apimančią įvairius projektus. Netikrumas, skausmas, fantazija, linksmybės ar maištas - tai tik keletas parodoje pristatomų sąvokų. 
ID_tentity - tai nuolat kintantis projektas. Tai kolektyvinis jaunųjų menininkų pareiškimas, kurį daugiausia sudaro klausimai. 
Paroda yra mūsų rūpesčių rezultatas. Tai nėra disertacija, išsamus apibrėžimas, išvada ar manifestas. Tai netikrumo balsas, kuris vis dėlto nėra bejėgis. Pristatome savo būdus atrasti, pokyčių procesus ir išraiškos formas. Bandome atrasti save savo praeityje ir dabartyje, savyje ir kituose. Lygindami, skirstydami, pasakodami, žaisdami ir kentėdami užduodame sau ir jums keletą klausimų.


Parodos atidarymas: 10.11.2022, 18:00
Trukmė: 10.11.2022 - 10.12.2022
Vieta: Titanikas, VDA Parodų Salė Maironio g. 3, Vilnius 01124
Meno vadovas: Hubert Humka
Menininkai:
Lodzės kino mokykla: Maciek Bernaś, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Łukasz Pawłowski
Vilniaus dailės akademija: Julija Kuprijaškinaitė, Svitlana Matveenko, Kasparas Pilinkus, Aistė Radzevičiūtė, Margarita Valionytė ir Pijus Chraptavičius

---
EN
---


“ID_tentity” - interdisciplinary exhibition of students from the Film School in Lodz and the Academy of Arts in Vilnius
There are numerous ways of defining oneself. Every one of them tries to answer such questions as: Who am I? Who I want to be and why? Am I defined by some sort of affiliation or exclusion? Similarities to others or differences? Is my identity complete and ready to be discovered? Or maybe it’s something to be continuously created and conceptualized throughout life?
At times of crisis such reflections are intensified, and physical and emotional isolation causes confusion. Our everyday activities and our thoughts have been turned inwards. The questions regarding our own identity sound completely different now.
The students of Photography at the Film School in Lodz in collaboration with students of Vilnius Academy of Arts have organized an exhibition including a variety of projects. Uncertainty, pain, fantasy, fun or mutiny are some of the concepts presented in the exhibition. 
ID_tentity is a project that is constantly being modified. It is a collective statement from young artists, which mainly consists of questions. 
The exhibition is a result of our concerns. It is not a thesis, a comprehensive definition, a conclusion, or a manifesto. This is the voice of uncertainty that is not helpless, after all. We are presenting our ways of discoveries, the processes of changes, and the forms of expression. We are trying to find ourselves in our own past and present, within ourselves and in others. By comparing, differentiating, narrating, playing and suffering, we are asking ourselves and you some questions.


Opening of the exhibition: 10.11.2022, 6pm
Duration: 10.11.2022 - 10.12.2022
Location: Titanikas, VDA Exhibition Halls Maironio g. 3, Vilnius 01124, Lithuania
Artistic supervisor: Hubert Humka
Authors of the photographs and multimedia artwork:
Film School in Lodz:
Maciek Bernaś, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Łukasz Pawłowski
Vilnius Academy of Arts:
Julija Kuprijaškinaitė, Svitlana Matveenko, Kasparas Pilinkus, Aistė Radzevičiūtė, Margarita Valionytė and Pijus Chraptavičius