2023

 

 I a. SALĖ 

 

 II a. SALĖ 

sausis

 

sausio 19 
vasario 18

Povilas Ričardas Vaitiekūnas
/ retrospektyvinė piešinių paroda

eksponuojasi nuo vasario 13
vasario 23 
kovo 25

VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda

vasario 28 
kovo 25
VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda
       
       
rugpjūtis LDS Kvadrianalė rugpjūtis LDS Kvadrianalė