2023

 

 I a. SALĖ 

 

 II a. SALĖ 

sausis

 

sausio 19 
vasario 18

Povilas Ričardas Vaitiekūnas
/ retrospektyvinė piešinių paroda

vasario 23 
kovo 25

VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda

vasario 23 
kovo 25
VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda