• Naujienlaiškis
 • Atviros paskaitos su semiotikos profesoriumi Frederik Stjernfelt

  Theoretical Seminars & Creative Discussions

  35-as Theoretical Seminar su semiotikos profesoriumi Frederik Stjernfelt


  Frederikas Stjernfeltas – semiotikos, intelektualinės istorijos ir mokslo filosofijos profesorius. Dėsto Kopenhagos Aalborgo Universitete. Tarptautiniu mastu yra išleistos jo knygos: Diagrammatology (2007); The Democratic Contradictions of Multiculturalism (with JM Eriksen 2012); Natural Propositions (2014).

  Profesorius skaitys tris atviras paskaitas anglų kalba:

  „Grumtynės dėl žmogiškumo“

  2018 m. spalio 25 d. 14 val. 102 aud., Malūnų g. 3 (C1 pastatas)

  Pastaraisiais dešimtmečiai daug diskutuojama apie Homo Economicus, tariamai ekonomiškai racionalų individą, kuris sugeba atskirti savo prioritetus ir apskaičiuoti tolimesnius veiksmus. Tačiau neatsižvelgta į tai, kad šiuolaikinės demokratijos šalyse tarpusavyje aktyviai varžosi daugybė žmogaus koncepcijų. Tarp jų - Homo SociusHomo NationalisHomo FaberHomo SapiensHomo HumanitatisHomo Emotionalis ir Homo Deus.

  „Žodžio laisvė – nuo radikalios Apšvietos iki interneto“

  2018 m. spalio 25 d. 17 val. Gotikinė salė, Maironio g. 6 (A pastatas)

  Pagrindinis bruožas apibrėžiantis šiuolaikinę demokratišką visuomenę – saviraiškos laisvė. Šioje paskaitoje apžvelgiamos jos ištakos ankstyvuoju Apšvietos laikotarpiu XVII-ame amžiuje, siejant jas su šiuolaikine problematika, kaip kad religinis spaudimas žodžio laisvei ir viešojoje sferoje vis labiau dominuojančios platformos Google ir Facebook

  „Multimodaliniai teiginiai – Peirce'o Dicisigs teorija“

  2018 m. Spalio 26 d. 15 val. J. Balkevičiaus auditorija, Universiteto g. 5 (Filologijos fakultetas VU)

  Peirce'o teiginių teorija aprėpia daug plačiau nei įprastai tiriami pareiškimai turintys tik lingvistines išraiškas. Semiotiškai jis apibrėžia teiginius kaip ženklus, kurie tuo pačiu ir ženklina, ir nusako savo objektą. Šalia kalbos, pagal Peirce'ą, multimodaliniai teiginiai aprėpia vaizdus, diagramas, gestus ir kt.

  Moderatorius prof. Henrik B. Andersen

  Plačiau apie Theoretical Seminars & Creative Discussions.