Vilniaus dailės akademijoje įvyko rugsėjo 1-osios mokslo ir žinių šventė

Studentus sveikino ir sėkmingų mokslo metų linkėjo VDA rektorė prof. Ieva Skauronė, LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius, VDA Tarybos pirmininkas dr. Saulius Vengris bei VDA studentų atstovybės prezidentė Aurėja Kriščiūnaitė.

Pradėjus naujus mokslo metus Akademijoje buvo įteiktos vardinės premijos ir stipendijos labiausiai nusipelniusiems studentams:

Šviesaus atminimo docento Šarūno Šlektavičiaus stipendija įteikta Dizaino katedros IV kurso studentui Povilui Grigui už studijų pasiekimus ir kūrybines dizainerio ambicijas. Stipendiją teikė ir laureatą sveikino Šarūno žmona Goda Dapšytė ir „Ako technical“ vadovas Artūras Mikalauskas.

Lietuvos dailininkų sąjungos premija skirta Keramikos magistrantūros II kurso studentei Elenai Laurinavičiūtei už užburiančius eksperimentinio garso keraminius objektus. Premiją įteikė Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė profesorė Eglė Ganda Bogdanienė.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių premija įteikta Tekstilės II kursą baigusiam Marijonui Verbel už audimo nytinėmis staklėmis technologijos puoselėjimą kūrinyje Metmenys. Ataudai. Šaudyklė – Trys audėjos. Premiją teikė ir sveikino Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos metodininkė Ramutė Raciūtė.

Profesoriaus Vytauto Jurkūno premija skirta Grafikos magistrantūros I kurso studentei Marijai Gabrielei Karputei. Premiją teikė Vytautas Jurkūnas jaunesnysis ir Jonas Jurkūnas.

Trys grafiko Romo Viesulo vardinės stipendijos ir albumai „Romas Viesulas (1918–1986). Grafika“ skirti Grafikos IV kurso studentams: Jonei Dūdaitei, Jokūbui Griškai ir Emilijai Grigaliūnaitei. Premijas įteikė Grafikos katedros vedėja profesorė Marija Marcelionytė-Paliukė.

Violetos ir Romano Raulynaičių premija įteikta Įvietinto meno magistrei Karolinai Nadzeikaitei. Premiją įteikė Romanas Raulynaitis.

Tapytojo Aleksandro Vozbino fondo premija įteikta Įvietinto meno (freskos- mozaikos) III kurso studentei Emilijai Šlepetytei už Lietuvos istorijos aktualizavimą kūryboje. Premiją teikė sūnėnas Edgaras Bolsakovas.

Restauratorių Romualdo Vytauto ir Mildos Kaminskų premija įteikta Restauravimo katedros Sienų tapybos restauravimo specializacijos magistrantūros II kurso studentėms Vakarei Gilytei ir Miglei Reliūgaitei už profesionalų komandinį darbą, išsaugant reikšmingus sienų tapybos kūrinius. Premiją įteikė Kaminskų vaikaitis, Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto doktorantas Teodoras Žukas.

Justino Vienožinskio premija skirta Tapybos II kurso studentei Vasarei Kuprevičiūtei. Premiją įteikė ir pasveikino Tapybos katedros vedėjas profesorius Arvydas Šaltenis.

Vilniaus dailės akademijos Rektorės padėkos raštas įteiktas Tapybos IV kurso studentui Benui Matijošaičiui už aktyvią veiklą, pristatant paveldą ir šiuolaikinį meną VDA Panemunės pilies muziejuje–galerijoje. Padėkos raštą įteikė Vilniaus dailės akademijos rektorė profesorė Ieva Skauronė.

Dėkojame dalyvavusiems renginyje, o studentams linkime kūrybiškų mokslo metų.