Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui paskirta dvylika Vyriausybės kultūros ir meno premijų iš kurių net trys – Vilniaus dailės akademijos dėstytojams: Doktorantūros skyriaus doc. Julijonui Urbonui, Skulptūros katedros prof. dr. Žygimantui Augustinui bei buvusiai ilgametei VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros prof. dr. (hp) Aleksandrai Aleksandravičiūtei.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams už svarų indėlį į kultūrą bei meną, ypatingus šios srities nuopelnus. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų.

Plačiau skaitykite: https://bit.ly/3whmNjF

Sveikiname laureatus!