Tarptautinis Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas ,,Digital Mythologies-Mythological Digitalities", vykdomas Grafinio dizaino katedros kartu su partneriais iš penkių šalių, jau beveik įpusėjo! Projektą iniciavo Aalto Universitetas (Suomija), kuris pasauliniame meno ir dizaino mokyklų reitinge įkopė į garbingą šeštą vietą.  Projekto partneriai: Vilniaus dailės akademija (Lietuva), Aalto Universitetas (Suomija), Katovicų meno ir dizaino akademija (Lenkija), Dun Laoghaire meno, dizaino ir technologijų institutas Dubline (Airija) ir Karališkoji meno ir dizaino akademija Antverpene (Belgija).

Per 3-jų metų projekto laikotarpį (2022-2024) kiekvienoje šalyje partnerėje – Lenkijoje, Lietuvoje, Airijoje, Suomijoje ir Belgijoje – rengiamos tarptautinės studentų kūrybinės dirbtuvės, į kurias vyksta po penkis studentus iš visų mokyklų. Renginio metu analizuojami ir interpretuojami mitai, aktualizuojama jų istorinė svarba šiandienos socialiniame, politiniame reikšmių kūrime technologinės sklaidos kontekste. Kaip atspirties taškai naudojami šalies, kuriose vyksta kūrybinės dirbtuvės, kultūriniai ištekliai (mitai, mitologinės būtybės, dievai ir kt.), skaitomos paskaitos apie istorinius mitologijos kontekstus bei šiuolaikines interpretacijas kūrybinių industrijų produkcijoje, meno / dizaino artefaktuose.

Pirmosios kūrybinės dirbtuvės įvyko Katovicuose, Lenkijoje, 2022 metų kovo 31 - balandžio 8 dienomis. Dirbtuvių tema - Mitologija: žaidimas. Studentai, dirbdami tarptautinėse grupėse, dalinosi savo šalies kultūrine patirtimi, konceptualizavo idėų  turinį, o sukurtus dinaminės medijos projektus pristatė Young Agrafa renginio metu. 

Antrosios vyko Vilniuje, 2022 metų rugsėjo 18 - 24 dienomis. Dirbtuvių tema - Mitologija: dvasingumas. Tema siejama su gyvuoju pagonybės paveldu Lietuvoje ir šiuolaikinėmis neopagonizmo, kaip subkultūros jaunajai kartai ar religijos vyresniajai kartai, praktika. Dirbtuvių metu sukurti popieriaus inžinerijos atvartai su praturtintos realybės funkcija,  pristatyti atviro renginio metu Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namuose.  Su kūrybinių dirbtuvių Vilniuje rezultatais galima susipažinti pristatomajame video.

Trečiosios kūrybinės dirbtuvės vyko Dubline, Airijoje, 2023 m. kovo 4-11 dienomis. Tema - Mitologija: identitetas, siejama su nacionalinį airių identitetą formavusiais istoriniais ir politiniais kontekstais. Kūrybinių dirbtuvių rezultatai, sukurti tarptautinių studentų grupių, buvo pristatyti Airijos nacionaliniame archeologijos muziejuje. 

Studentų dar laukia dirbtuvės Belgijoje ir Suomijoje. Jas lydės projekto rezultatų parodos ir kiti sklaidos renginiai.

Projekte be studentų kūrybinių dirbtuvių dar vyksta tarptautiniai dėstytojų seminarai, susitikimai. Projektas finansuojamas iš Erasmus+ projektinių lėšų.
Daugiau informacijos projekto tinklalapyje.