Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, džiaugiamės savo valstybe, laisvėjančia visuomene ir galimybe laisvai kurti, kalbėti, keliauti ir tyrinėti. Tai nepaprasta privilegija, kurią prieš tris dešimtmečius išsikovojome tautos valia ir vienybe.

Šiandien šviesiomis mintimis ir darbais toliau kuriame mūsų visų Lietuvą ir geresnį pasaulį. Mūsų laisvė ir pažanga baugina kaimyninių valstybių diktatūras. Daugeliui mūsų iki šiol sunku patikėti, kad susidūrėme su naująja karo Ukrainoje realybe. 

Menininkai, kaip niekas kitas, puikiai supranta solidarumo vertę, stojant prieš cinišką autoritarizmą. Laisvę reikia ginti. Taip buvo 1990-aisiais, taip yra ir šiandien. Savo kūryba stokime už laisvę, demokratiją ir žmogiškumą. 

Už laisvą Lietuvą, už laisvą Ukrainą, už Europą ir pasaulį be smurto! 
Su Kovo 11-ąja, su mūsų Laisvės diena!

Rektorė
Ieva Skauronė