• Naujienlaiškis
 • Gegužės mėnesį Vilniaus dailės akademijos bendruomenė rinkosi į strategines sesijas, kuriose įvertino šiandieninę Akademijos būklę,  išklausė studentų, darbdavių ir socialinių partnerių lūkesčių, diskutavo apie pokyčius ir kartu dirbo modeliuodami siekiamą ateitį.   

  Strateginio planavimo darbe dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt VDA darbuotojų ir studentų, kurie dirbo keturiose darbo grupėse ir kartu praleido beveik 30 valandų. Darbo grupių posėdžius moderavo išorinis strateginio planavimo ekspertas Benas Adomavičius.

  Pirmoje sesijoje apibendrinome VDA studentų, darbdavių, potencialių studentų, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų lūkesčius, kurie buvo gauti atliekant internetinę apklausą. Respondentų klausėme: „Ko Jūs tikitės iš VDA? Ką Jūsų požiūriu VDA dabar daro gerai? Kokiais aspektais VDA ne iki galo atitinka Jūsų lūkesčius?  Kokie šoriniai pokyčiai gali labiausiai paveikti VDA ateityje?“

  Remdamiesi daugiau kaip dviejų šimtų respondentų lūkesčiais, suformavome svarbiausius iššūkius, kuriuos VDA turėtų spręsti ateityje. Aptarti juos ir pasiūlyti idėjų patikėta Studijų pokyčių, Meno ir mokslo, Infrastruktūros ir finansų bei Žmogiškųjų išteklių darbo grupėms. Jos nusprendė ir artimiausiu metu Pokyčių valdymo komitetui pateiks siūlymų, kaip Akademija turėtų:

  • Stiprinti sėkmingą bendradarbiavimą su verslu
  • Gerinti studijų kokybę ir paruošti profesionalius, Lietuvos bei užsienio meno rinkoms reikalingus specialistus
  • Stiprinti VDA Tarptautinius ryšius ir reikšmę užsienio studijų rinkoje
  • Optimizuoti turto ir patalpų valdymą
  • Didinti pajamas ir atrasti naujų pajamų šaltinių
  • Turėti konkurencingą menininkų ir mokslininkų personalą bei išnaudoti jo potencialą
  • Didinti meno ir mokslo produkcijos kokybę
  • Didinti studentų ir alumnų įsitraukimą į VDA veiklas
  • Stiprinti VDA komunikaciją ir gerinti Akademijos prestižą viešojoje erdvėje.

  Pačios VDA bendruomenės pasiūlytas veiklos efektyvumo didinimo idėjas bus patikėta spręsti Pokyčių valdymo komitetui, o svarbiausios iš jų bus pradėtos įgyvendinti nedelsiant.              

  Strateginės sesijos –  projekto „Geresnė akademija“ dalis, kurį įgyvendinant, pasak rektoriaus prof. Audriaus Klimo numatyta stiprinti Akademijos, kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą, siekti reikšmingo tarptautinio masto ir aukšto meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio, žadinti studentų motyvaciją, vystyti kūrybinį potencialą, didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu.