Jau dešimtą kartą surengtas Baltijos šalių geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų konkursas (BAUA Award 2023) šiemet vėl vyko Lietuvoje. Iš dvylikos dalyvių, atstovavusių visoms Baltijos šalių aukštosioms mokykloms, vertinimo komisija išskyrė tris. Viena iš jų – Vilniaus dailės akademijos absolventė Eglė Dimaitytė-Vainemanė.

Komisija nusprendė skirti ypatingą paminėjimą Eglei Dimaitytei-Vainemanei už projektą „Istorinės posesijos interpretacija medžio architektūros formomis”.

Eglė Dimaitytė-Vainemanė:

Magistro baigiamojo darbo tyrimo objektas – medinės jungtys medinėje architektūroje.

Tikslas – suprasti jų vaidmenį kuriant naują architektūrinę kalbą ir atsakyti į klausimą: ar įmanoma atrasti naujovių medinės architektūros kūrimo procese, konceptualizuojant pačios jungties vaidmenį?

Darbe nagrinėjamos medinės architektūrinės sistemos ir jų taikymas inovatyvioje medinėje architektūroje, ieškant ryšio tarp praeities, dabarties ir ateities. Dėmesys skiriamas skaitmeninių technologijų galimybėms, kurios taikomos kūrybiniame procese, siekiant sukurti kokybiškas, tvarias ir modernias transformacijas architektūros paveldo srityje. Sukuriama strategija, pasirenkant vertingą, bet apleistą miesto erdvę kaip platformą eksperimentinėms surenkamoms medinėms konstrukcijoms, kurios ne tik sukuria naują viešąją erdvę, bet ir atveria galimybes eksperimentams, bandymams, vertinimui ir naujos architektūrinės kalbos medinėje architektūroje paieškoms.

Magistro baigiamojo darbo vadovas – doc. Vytautas Biekša, konsultantas dr. Petras Vestartas

Daugiau informacijos

Eglė Dimaitytė-Vainemanė