Violeta Mackialo „Bevaizdystės kūriniai“ fragmentas

Lapkričio 19 d. vykusio Ary Stillman vardo stipendijos skyrimo komisijos posėdžio metu vienbalsiai nutarta 2021 metų Ary Stillman vardo stipendiją skirti Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto Grafikos katedros magistrantūros II kurso studentei Violetai Mackialo
 

Skaitau apie Ary Stillman ir suprantu, kad visa tai, kas išliko apie jį – tik apybraižos paraštėse; tikro, įdomaus ir giliai prasmingo gyvenimo. Beveik kaip lenkų kilmės poetės Wislavos Szymborskos eilėse „Gyvenimo aprašymas“. Gyventa ilgai, o gyvenimo (su juo ir kūrybos, nes abu šie segmentai yra neatsiejami) aprašymas visai trumputis. Visus susikurtus namus svetur (ne tik vietos, bet ir jausmo prasme) pakeičia miestų pavadinimai: Lietuva, Niujorkas, Paryžius, Berlynas, Meksika... O apie einantįjį, ieškantįjį, kuriantįjį ir per savo kūrybą kalbantį- vos viena-kita mintis – kontūras, nejučiom pasirodantis XX a. meno istorijoje, už plonos raudonos linijos.

Violeta Mackialo
Ištrauka iš numatomo tyrimo tezių-esė

Violeta Mackialo 2018 m. baigė VDA Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino bakalauro studijas, šiuo metu studijuoja Vilniaus fakulteto Grafikos katedros magistrantūroje. Menininkė kuria iliustracijos, analoginės fotografijos, teatro spektaklių, knygų ir leidinių dizaino srityse, vykdo socialinius ir konceptualius projektus.

V. Mackialo tyrimo tezės-esė

Stipendijos skyrimo tikslas - plėtoti Ary Stillman gyvenimo ir kūrybos darbų tyrimus. Remti ir viešinti pažangų meną, mokslą ir ugdymą. Stipendija - 2000 JAV dolerių - kasmet skiriama studentui(-ei), besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu bei įvykdžiusiam konkurso nuostatuose numatytus reikalavimus. Dalyviai stipendijos konkursui be formalių dokumentų turi pateikti ir numatomo tyrimo tezes-esė bei savo portfolio.